Rådgivning i forbindelse med forældrekøb

Står dit barn og skal flytte hjemmefra, så kan et forældrekøb være løsningen på at undgå dyre lejeboliger på markedet. Forældrekøb er derfor en måde, hvorpå forældre kan give deres barn en hjælpende hånd.

Definitionen på et forældrekøb er et køb af en ejerbolig med henblik på at leje denne ud til sit barn. Derfor er et forældrekøb ikke blot et almindeligt køb af fast ejendom.

Reglerne for forældrekøb tilpasses jævnligt, og det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på de krav, der ligger i et forældrekøb.

Du skal bl.a. som køber være opmærksom på, at når forældrekøbet er endeligt, bliver der skattemæssigt tale om erhvervsmæssig udlejning. Dette skyldes, at du som forælder, ikke selv anvender ejerboligen til egen bolig. De skattemæssige forhold får betydning for dig, da du som køber af et forældrekøb reelt, anses som værende en selvstændig erhvervsdrivende.

Udover de skattemæssige forhold skal der ligeledes ske en korrekt fastsættelse af huslejen. Hvis niveauet for huslejen fastsættes for lavt, får det skattemæssige konsekvenser får dig, som køber. Derfor er det vigtigt, at lejen fastsættes, således den svarer til markedsværdien.

Som din boligadvokat kan du være sikre på, at vi alene er din rådgiver. Vi vil drøfte købet med dig, ligesom vi vil tage dialogen med bank og med ejendomsmægler.

Advokatforbehold

Det er vigtigt, at du i forbindelse med underskrivelse af købsaftalen får indsat et advokatforbehold i aftalen. Et advokatforbehold sikrer, at du ikke skal betale 1 % af købesummen, hvis vi måtte støde på forhold, som gør at du ikke ønsker at gennemføre købet.

Advokatforbeholdet giver dig således mulighed for at træde tilbage fra aftalen, selvom købsaftalen er underskrevet. Forbeholdet gives inden for en nærmere angiven periode – typisk 3-6 hverdage.

I de almindelige stadsardskøbsaftaler er der ikke indsat et advokatforbehold, hvorfor det er vigtigt, du som køber sørger for at kontakte ejendomsmægleren for at forbeholdet kan indsættes.

Et advokatforbehold kan lyde således:

“Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende aftalen i sin helhed.”

Vores rådgivning vil bestå af følgende

  • Gennemgang af købsaftalen og handlens øvrige dokumenter,
  • Vi udarbejder en skrivelse til dig om de forhold, som vi har noteret, og som vi gerne vil drøfte med dig,
  • Vi udarbejder godkendelsesskrivelse til ejendomsmægleren med eventuelle forbehold,
  • Vi udarbejder eller gennemgår prøvetinglysning og refusionsopgørelse,
  • Vi besvarer alle dine spørgsmål, så du har tryghed, når du overtager din nye ejendom.
  • Vi gennemgår de aktuelle regler for forældrekøb med dig, herunder krav om årligt regnskab, rådgivning og gode råd om udlejning mv.
Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

 

Kim_advokat_ringkoebing_skjern_c

Kim Stensgård

Advokat (H)

ks@ditadvokathus.dk3078 8977

 

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os