Sagens gang

 

Når en sag vedrørende børn, forældremyndighed, bopæl og samvær indbringes for Familieretshuset, vil sagen typisk starte med en række forundersøgelser og samtaler med forældrene og børnene, hvis det er relevant. Formålet med forundersøgelserne er at få et indtryk af familiens situation og behov, og at afdække eventuelle problemer og konflikter.

Herefter vil Familieretshuset forsøge at hjælpe forældrene med at nå frem til en løsning, som tager hensyn til familiens behov og børnenes tarv. Dette kan ske ved for eksempel at tilbyde rådgivning og mediation, hvor en tredjepart hjælper med at finde en løsning på tvisten.

Hvis forældrene ikke kan nå til enighed, kan sagen blive indbragt for Familieretten. Familieretten er en domstol, som træffer afgørelse i sager om børn, forældremyndighed, bopæl og samvær, når Familieretshuset ikke har kunnet hjælpe parterne med at finde en løsning.

Når sagen når til Familieretten, vil der typisk blive nedsat en retssag, hvor begge parter vil blive hørt, og der vil blive taget stilling til sagen. Dommen kan påklages til en højere instans, hvis en part ikke er tilfreds med afgørelsen.

Det er vigtigt at bemærke, at det er altid at foretrække at finde en løsning udenom retssystemet, da en retssag kan være lang og krævende, og kan medføre en stor psykisk belastning for børnene og de involverede parter.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Berit_advokat_ringkoebing_skjern_c

Berit Holmstrøm

Advokat (L)

bh@ditadvokathus.dk5350 4100

Kim_advokat_ringkoebing_skjern_c

Kim Stensgård

Advokat (H)

ks@ditadvokathus.dk3078 8977

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os