Familieretten

Familieretten

Familieretten er en retsinstans, der tager sig af sager, der involverer familierelaterede spørgsmål såsom forældremyndighed, bopæl og samvær, ægtepagt og skilsmisse. Familieretten har til opgave at behandle sagerne og træffe afgørelser, der tager hensyn til børnenes tarv og de involverede parters interesser.

 

Når en sag om forældremyndighed, bopæl og samvær indledes, skal der typisk først afholdes et møde i Familieretshuset, hvor parterne forsøger at finde en løsning på sagen med hjælp fra en fami

lierådgiver. Hvis der ikke kan findes en løsning, bliver sagen sendt videre til Familieretten, hvor den vil blive behandlet og afgjort af en dommer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at sager i Familieretten kan være komplekse. Vi har derfor opstillet 4 eksempler på hvordan det kan forløbe:

 

Model A: Forløb med flere møder

Model A indebærer flere møder i Familieretten, hvor forældre og deres advokater deltager sammen med en børnesagkyndig. Målet er at hjælpe forældrene til selv at finde en løsning, der passer til deres situation. Hvis enighed ikke opnås, kan sagen gå videre til hovedforhandling.

Model B: Møde, børnesamtale og hovedforhandling samme dag

Ved Model B afholdes et forberedende møde, en børnesamtale og en hovedforhandling på samme dag. Hvis forældrene ikke bliver enige, vil dommeren træffe afgørelse i sagen ved dom. Dog kan sagen udsættes, hvis der er behov for at indhente flere oplysninger om barnet.

Model C: Hovedforhandling med det samme

Model C indebærer, at forældre og deres advokater deltager i en hovedforhandling uden et forberedende møde. Dommeren afsiger dom efter at have hørt forældrenes forklaringer og synspunkter. En børnesamtale kan afholdes før eller efter hovedforhandlingen.

Model D: Retsmægling

Ved Model D indkaldes forældrene til retsmægling for at finde en løsning i fællesskab. Retsmægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen, og det er derfor forældrene selv, der skal nå frem til en aftale. Hvis enighed ikke opnås, vil sagen blive afgjort af Familieretten.

 

Hvis du opfylder betingelserne for fri proces, kan retten beskikke en advokat for dig, hvilket vil indebære, at staten betaler dine advokatudgifter.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Berit_advokat_ringkoebing_skjern_c

Berit Holmstrøm

Advokat (L)

bh@ditadvokathus.dk5350 4100

Kim_advokat_ringkoebing_skjern_c

Kim Stensgård

Advokat (H)

ks@ditadvokathus.dk3078 8977

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os