Fritidsulykke

En fritidsskade er en personskade, der opstår i fritiden. Fritidsskade er al aktivitet uden for arbejdstiden, hvor der kan ske en skade. Vi oplever ofte, at fritidsskader sker i forbindelse med fald, glid, sport mv.

Har du været ude for en ulykke i fritiden, kan skaden gøre dig berettiget til erstatning.

Muligheden herfor afhænger af, om der findes en ansvarlig skadevolder eller ej.

Mange fritidsulykker sker uden en ansvarlig skadevolder. Spørgsmålet er derfor, hvem kan kravet så rettes i mod?

Når der ingen ansvarlig skadevolder findes, vil du kun have mulighed for at anmelde skaden til din ulykkesforsikring eller ulykkesforsikringer – såfremt du skulle have flere end én. Erstatningen vil afhænge af, hvordan forsikringsaftalen er udformet og vil ofte bestå af godtgørelse for varigt mén. Det varige mén fastsættes ud fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel.

I andre tilfælde vil der ved fritidsulykken findes en ansvarlig skadevolder.

Her vil du både kunne anmelde skaden til din egen ulykkesforsikring og skadevolderens ansvarsforsikring. I og med at der i dette tilfælde findes en ansvarlig skadevolder, vil muligheden for erstatning og udmålingen heraf ofte være højere, da du kan gøre krav i henhold til erstatningsansvarsloven.

Hos Advokatfirmaet ditAdvokathus står vi klar til at yde juridisk og professionel rådgivning, hvis du har været ude for en fritidsulykke.

Kim_advokat_ringkoebing_skjern_c

Kim Stensgård

Advokat (H)

ks@ditadvokathus.dk3078 8977

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

kontakt os