Gæld og forpligtelser i dødsboer

 

Hvad indebærer gæld i dødsboer?

Når en person afgår ved døden, efterlades et dødsbo, der inkluderer afdødes aktiver og gæld. Gælden kan omfatte lån, kreditorer og skatter, som skal håndteres under dødsbobehandlingen.

Hvem er ansvarlig for gæld i dødsboer?

Arvingerne er ansvarlige for at betale afdødes gæld fra boets aktiver. Hvis boets aktiver ikke er tilstrækkelige til at dække gælden, kan arvingerne vælge at rense for gæld, hvilket betyder, at de ikke hæfter personligt for afdødes gæld.

Håndtering af gæld under dødsbobehandlingen

Bobestyreren eller arvingerne har ansvar for at identificere og betale afdødes gæld i følgende rækkefølge:

  1. Begravelsesomkostninger
  2. Skatter og afgifter
  3. Andre kreditorer

Prioritering af gæld og kreditorer

Ikke alle kreditorer har samme prioritet i forhold til betaling fra dødsboet. Kreditorer med sikkerhed i afdødes ejendom, som f.eks. pantebreve, har forrang for usikrede kreditorer.

Arvingers ansvar og risiko

Arvinger hæfter normalt ikke personligt for afdødes gæld, medmindre de har valgt at hæfte solidarisk for gælden eller ikke har overholdt reglerne for dødsbobehandling.

Insolvente dødsboer

Hvis boets aktiver ikke er tilstrækkelige til at dække gælden, betragtes boet som insolvent. I sådanne tilfælde kan arvingerne vælge at rense for gæld, hvilket frigør dem fra personligt ansvar for afdødes gæld.

Rådgivning og juridisk bistand

Håndtering af gæld og forpligtelser i dødsboer kan være komplekst. Det anbefales at søge professionel rådgivning fra en advokat med erfaring indenfor dødsbobehandling for at sikre, at processen forløber korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Berit_advokat_ringkoebing_skjern_c

Berit Holmstrøm

Advokat (L)

bh@ditadvokathus.dk5350 4100

 

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os