Arveret – samlevende og registrerede partnere

 

Arveret for samlevende partnere

Samlevende partnere, som ikke er gift eller registrerede partnere, har ikke automatisk arveret efter hinanden. For at sikre arveret for samlevende partnere er det vigtigt at oprette et testamente.

Testamente og samlevende partnere

Ved at oprette et testamente kan samlevende partnere sikre, at den efterladte partner arver en del af eller hele boet. Dette giver mulighed for at tilpasse arvefordelingen efter de specifikke ønsker og behov.

Arveret for registrerede partnere

Registrerede partnere har samme arveret som ægtefæller. Dette betyder, at registrerede partnere automatisk arver hinanden, medmindre der er oprettet et testamente, der bestemmer andet.

Arvefordeling mellem registrerede partnere og børn

Hvis der er børn, vil arven blive fordelt mellem den efterladte registrerede partner og børnene. Fordelingen afhænger af, om børnene er fællesbørn eller fra tidligere forhold.

Bopælsarveret

Bopælsarveretten giver den efterladte registrerede partner ret til at blive boende i den fælles bolig. Dette gælder, så længe partneren opfylder visse betingelser, såsom at have boet sammen med afdøde i mindst to år.

Pension og forsikring

Registrerede partnere og samlevende partnere kan også være berettiget til udbetaling af pension og forsikring ved dødsfald. Det er vigtigt at tjekke betingelserne i de respektive aftaler og opdatere begunstigelsesbestemmelserne efter behov.

Juridisk rådgivning

Arveretten for samlevende og registrerede partnere kan være kompleks. Det anbefales at søge professionel rådgivning fra en advokat med erfaring indenfor arveret for at sikre, at alle juridiske aspekter er dækket, og arvefordelingen sker i overensstemmelse med ønsker og lovgivning.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Berit_advokat_ringkoebing_skjern_c

Berit Holmstrøm

Advokat (L)

bh@ditadvokathus.dk5350 4100

 

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os