En kapitalforhøjelse betyder, at selskabets nominelle kapital forøges igennem en pengetilførsel. Baggrunden for en kapitalforhøjelse i et aktieselskab eller anpartsselskab kan være mange. Det kan skyldes, at der skal en ny investor ind i selskabet, likviditeten i selskabet er i nød, omdannelse eller omstrukturering.

Ifølge selskabsloven § 153 kan forhøjelse af kapitalselskabets kapital ske ved henholdsvis tegning af nye kapitalandele, overførsel af selskabets reserver til selskabskapital ved fondsforhøjelse eller udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants.

Generalforsamlingen træffer beslutning om kapitalforhøjelse i overensstemmelse med selskabslovens regler. I forbindelse hermed er der ligeledes øvrige procedurekrav, der skal tilgodeses. Når beslutningen er truffet, skal anmeldelsen ske til Erhvervsstyrelsen sammen med selskabet opdaterede vedtægter.

Hos ditAdvokathus bistår vi med vurderingen af, hvilken type kapitalforhøjelse, der passer til selskabet og den konkrete situation.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os