Rådgivning ved køb og salg af landbrugsejendom

Overvejer du at købe en landbrugsejendom er der flere forhold og overvejelser at have sig for øje.

Som din advokat kan du være sikre på, at vi alene er din rådgiver. Vi vil drøfte købet med dig, ligesom vi vil tage dialogen med bank og med ejendomsmægler.

Med kontorer placeret centralt i Vestjylland, har vi mangeårig erfaring med køb og salg af landbrugsejendomme. For landbrugsejendomme gælder en række særlige regler, som det er vigtigt at være opmærksom på.

Hvad er en landbrugsejendom?

En landbrugsejendom er en ejendom, der er omfattet af landbrugsloven, og som er noteret som landbrugsejendom i Geadatastyrelsens matrikelregistrer.

Ydermere er det et krav, at grundarealet på ejendommen udgør mere end 2 hektar, ligesom ejendommen er undergivet en landbrugspligt ifølge loven.

Vigtige forhold for landbrugsejendomme

Ved køb af fast ejendom er der mange vilkår, der skal gennemgås – det samme gør sig gældende for en landbrugsejendom. Grundet ejendomstypen, herunder en erhvervsejendom, ligger der dog et større arbejde bag gennemgangen af handlens dokumenter og øvrigt. Dette gør tillige, at kravet til din undersøgelsespligt er højere i forbindelse med købet.

I nedenstående fremgår nogle opmærksomhedspunkter, som du skal være opmærksom på, hvis du står med overvejelserne om at købe en landbrugsejendom.

Det er dog vores klare anbefaling, at du i forbindelse med købet rådfører dig ved en advokat, som kan bistå med professionel og juridisk rådgivning.

Tilstandsrapport

Ved henholdsvis salg og køb af en landbrugsejendom udarbejdes der ikke en tilstandsrapport, som de fleste kender fra den almindelig handel med fast ejendom.

Dette betyder, at tilstandsrapporten ikke kan give dig et overblik om ejendommens stand, ligesom det ikke er muligt at tegne en ejerskifteforsikring for eventuelle skjulte fejl og mangler.

Landbrugsejendommen købes derimod ofte som beset, hvorfor det er særligt vigtigt, at du som køber får en professionel teknisk gennemgang af ejendommen – en byggeteknisk rådgiver – men samtidig også får en juridisk rådgiver på sagen.

Bopælspligt/Opnåelse af bopælspligt

Ifølge landbrugsloven stilles der krav til, at du som køber skal opfylde bopælspligten på landbrugsejendommen. Denne bopælspligt betyder, at landbrugsejendommen er den ejendom, som du bor på, og som skal benyttes som helårsbolig.

Udgangspunktet er, at du som køber er forpligtet til at opfylde bopælskravet på ejendommen inden for 6 måneder efter købet, såfremt ejendommen er købt i fri handel. Denne pligt skal opfyldes i minimum 10 år ifølge loven.

Som alternativ kan det være en mulighed, at du som køber vælger at lade en anden tage fast bopæl på en af dine landbrugsejendomme – f.eks. i form af en lejer. Dette er der dog visse ulemper forbundet med.

Da bopælspligten er et krav efter loven, er det Landbrugsstyrelsen, der foretager kontrol med, at pligten overholdes. Såfremt du ikke efterkommer bopælspligten, vil du pålægges en påbud, som evt. vil følges op med en bøde.

Vores rådgivning vil bestå af følgende

  • Gennemgang af købsaftalen og handlens øvrige dokumenter,
  • Vi udarbejder en skrivelse til dig om de forhold, som vi har noteret, og som vi gerne vil drøfte med dig,
  • Vi udarbejder godkendelsesskrivelse til ejendomsmægleren med eventuelle forbehold,
  • Vi udarbejder eller gennemgår prøvetinglysning og refusionsopgørelse,
  • Vi besvarer alle dine spørgsmål, så du har tryghed, når du overtager din nye landbrugsejendom.

Vi anbefaler, at du forinden købet af landbrugsejendommen, søger juridisk rådgivning, da reglerne for disse er kompliceret. Du er meget velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os