Erhvervslejeloven indeholder regler om vedligeholdelsespligten for udlejer og lejer. Såfremt der ikke i erhvervslejekontrakten aftales andet, er det erhvervslejeloven, der gælder.

Ifølge erhvervslejeloven er det udlejeren, der skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejer skal sørge for at alle indretninger i ejendommen er i god og brugbar stand, herunder alle indretninger til afløb og til forsyning med elektricitet, gas, vand og varme.

Udlejer er derudover forpligtet til at sørge for at holde ejendommen rengjort, såvel indvendigt som udvendigt. Udlejer skal også holde fortov, gård, fælles opholdsarealer og andre fælles indretninger rengjorte.

Ydermere er udlejer i henhold til erhvervslejeloven forpligtet til at sørge for fornyelse af hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve som følge af forringelse ved slid. Dette skal foretages så ofte under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter.

Erhvervslejeloven pålægger udlejer vedligeholdelsespligten, hvorfor det er særligt vigtigt, at bestemmelser om vedligeholdelse- og rengøringspligten specificeres i erhvervslejekontrakten. Bestemmelserne i erhvervslejeloven vedrørende vedligeholdelse- og rengøringspligten kan fraviges, således udlejer og lejer har aftalefrihed.

Har du spørgsmål vedrørende et erhvervslejemål, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om din situation.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os