Mange virksomheder driver i dag deres forretning fra lejede lokaler. Derfor er lejekontrakten helt afgørende for mange virksomheder, ligesom den er afgørende for ejeren af ejendommen, der udlejer lokalerne.

Erhvervslejeloven regulerer lejemål, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. Omfatter en lejeaftale blandede lejemål, der er udlejet til både erhverv og beboelse, så gælder den almindelige lejelov for hele lejemålet, medmindre beboelsen og erhvervsdelen er fysisk adskilt.

Der er tradition for, at erhvervslejekontrakter udarbejdes skriftligt, selv om det ikke er noget lovkrav, og det er således også tillige væsentligt, at ændringer til kontrakten udfærdiges. Kontrakten skal altid udfærdiges skriftligt, når én af parterne kræver det.

Der er i vidt omfang aftalefrihed ved udarbejdelse af erhvervslejekontrakter, men enkelte bestemmelser i erhvervslejeloven er dog ufravigelige. Det gælder eksempelvis udlejers adgang til at opsige kontrakten. Derfor vil det være en god idé at søge bistand fra en advokat, hvis man som udlejer eller lejer skal indgå en erhvervslejekontrakt. En erfaren advokat på området har forskellige standarder, der kan tilpasses det konkrete aftale, således at vedkommende sørger for, at der er taget højde for alle relevante forhold.

Erhvervslejeloven er i sig selv kompleks og uoverskuelig, og advokaten sikrer derfor, at loven er overholdt og udnyttet i forbindelse med kontraktens indgåelse.

En erhvervslejekontrakt bør indeholde følgende punkter, der er afpasset efter lejers specifikke behov:

 • En beskrivelse af lejemålets omfang samt det lejedes anvendelse
 • Lejemålets begyndelse og ophør
 • Lejens størrelse eller regulering – ofte efter pristallet
 • Depositum
 • Forbrug af el, vand og varme
 • Depositum
 • Vedligeholdelse
 • Stand ved overtagelse og aflevering
 • Fremleje og afståelse
 • Skiltning
 • Bilag til kontrakten

Visse af bestemmelserne kræver mere opmærksomhed end andre, herunder lejemålets stand ved indgåelsen og afleveringen af lejemålet, hvor man let kan komme ud for overraskelser. Advokater, der beskæftiger sig med erhvervslejekontrakter, har stor erfaring med formuleringen heraf, således at der undgås overraskelser ikke mindst, når et lejemål fraflyttes.

Det er således væsentligt, at man er opmærksom på lejemålets stand ved indgåelsen af kontrakten og forholder sig til lejemålets forventede stand ved senere aflevering. Ellers kan både udlejer og lejer komme ud for store økonomiske overraskelser.

Endvidere er det væsentligt, at udlejer og lejer har forholdt sig til fordelingen af vedligeholdelsen. Manglende vedligeholdelse fra lejers side kan ofte blive en væsentlig faktor ved fraflytningen.

For både udlejer og lejer er det vigtigt, at boligministeriets checkliste er vedhæftet som bilag til kontrakten og gennemgås forud for lejekontraktens indgåelse.

Hos Advokatfirmaet ditAdvokathus har vi mange års omfattende erfaring med erhvervslejeret samt udarbejdelse af et stort antal erhvervslejekontrakter – både for lejer og udlejer og lejer.

Hvis ejendomsmæglere står for både udlejning og lejekontrakter, er det væsentligt, at der indsættes en bestemmelse om forbehold for advokatens godkendelse i sin helhed, eller bedre at advokaten tages med i forhandlingerne, inden kontrakten lukkes.

Såfremt du skulle have spørgsmål inden for det erhvervslejeretlige område, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os