Det følger af erhvervslejeloven §55, at lejeren som udgangspunkt har ret til at lade en anden for samme branche fortsætte lejeforholdet på uændrede vilkår – også kaldet afståelsesretten. Dette betyder, at den nye lejer indtræder i den udtrædende lejers rettigheder og pligter.

Ofte træffer udlejer og lejer en særlig bestemmelse, om afståelse i stedet for erhvervslejelovens § 55. Lejer har ofte en stor interesse i afståelsesretten – ikke mindst, hvis lejeren forventer at opbygge en større kundekreds, herunder ved drift af restaurant eller lejemålet har en særlig attraktiv beliggenhed.

Udgangspunktet er dog ikke uden undtagelser, da udlejeren kan have vægtige grunde til at modsætte sig dette f.eks. af hensyn til den indtrædende lejers økonomi eller branchekendskab. Såfremt udlejer vil modsætte sig afståelsen, kræves det blandt andet, at det i erhvervslejekontrakten er specificeret, hvilken branche erhvervslejemålet må anvendes til. Oftest indsættes der alternativt i kontrakten en række betingelser for afståelsesretten.

Ønsker udlejer, at lejer ikke kan afstå lejemålet, er det derfor ofte vigtigt, at der er taget stilling hertil i erhvervslejekontrakten. Dette er muligt, da erhvervslejelovens bestemmelse om afståelsesretten ikke er ufravigelig, og dermed kan fraviges ved aftale. Hvis lejer ikke har nogen særlig interesse i en mulighed for afståelse, eksempelvis grundet et kontorlokale på 2. sal, aftales det ofte, at afståelsesretten helt udgår af kontrakten.

Ved afståelsen skal udlejer som udgangspunkt orienteres i så god tid, at udlejer har mulighed for at vurdere, hvorvidt afståelsen ønskes modsættes eller ej. Hertil kommer, at udlejer kan kræve oplysninger fra den indtrædende lejer – dette vil dog altid bero på en konkret vurdering, hvilke oplysninger, der kan kræves og ikke kræves.

Når erhvervslejemålet er afstået, har den tidligere lejer ret til at genindtræde i lejeforholdet, såfremt lejeaftalen med den lejer, der er afstået til, er ophørt på grund af misligholdelse eller opsigelse fra lejers side. Genindtrædelsesretten er dog knyttet til en række betingelser, ligesom genindtrædelsesretten ifølge erhvervslejeloven kan fraviges. Det er således muligt i erhvervslejekontrakten at aftale en mere begrænset adgang for lejer til at genindtræde.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os