Ejer du en fast ejendom, som du udlejer til en lejer?

Går du nu med overvejelser om, hvorvidt du skal sælge eller ej?

Og hvad sker der egentlig i forhold til selve lejemålet, og lejeren der bor i den faste ejendom?

Salg af lejemålet

Som udlejer og ejer af den faste ejendom er du berettiget til at sælge ejendommen.

Lejer er dog som udgangspunkt beskyttet mod udlejers opsigelse, da lejeloven i høj grad beskytter lejeren. Muligheden for at opsige lejemålet foreligger, hvis lejeren misligholder lejemålet eller ikke overholder de ordensregler, der gælder for lejemålet.

Det vil sige, at når udlejer sælger den faste ejendom, vil udgangspunktet være, at lejer har præcis de samme rettigheder som før, og lejemålet vil fortsætte uanset, at der sker et salg af boligen. Opsigelsen af lejemålet sker således ikke ved et salg, og derfor vil den nye udlejer – og dermed også den nye ejer – ikke blot uden videre kunne opsige lejeren. Den nye udlejer skal respektere lejeaftalen – og udlejer kan ikke gyldigt skrive i lejekontrakten, at lejer skal fraflytte ved et eventuelt salg.

Udlejer er alene berettiget til at opsige lejeren, såfremt der er hjemmel i lejelovens §§ 83 og 84. Disse bestemmelser giver således ikke hjemmel til at opsige lejeren ved et salg.

Som sælger af en fast ejendom med et bestående lejeforhold, er det yderst vigtigt at gøre køberne opmærksom på lejeforholdet. Hvis sælger ikke giver denne oplysning, vil sælger have tilsidesat sin loyale oplysningspligt, og der vil kunne være tale om en væsentlig mangel, der kan føre til ophævelse af købet.

Kontakt os

Hos ditAdvokathus yder vi kompetent rådgivning  inden for det lejeretlige område.

Uanset om du har spørgsmål i forbindelse med et eventuelt salg af lejemålet eller øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din sag på 97 32 09 99.