Hvis din ægtefælle er gået bort, har du mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvis betingelserne herfor er opfyldt i henhold til arveloven.

Ønsker du at sidde i uskiftet bo med delingsformuen, er der både fordele og ulemper. Netop dét giver vi dig et overblik over i denne artikel.

Fordele ved uskiftet bo:

Det at hensidde i uskiftet bo kan være fordelagtigt for dig, som længstlevende ægtefælle, hvis du eksempelvis hører til den ældre befolkningsdel og ikke har et ønske om at gifte dig igen. Nogen af fordelene ved uskiftet bo er:

  • at det kan give dig en nemmere adgang til at blive siddende i huset
  • at du bevarer den fulde rådighed over fællesboet
  • at du altid på et senere tidspunkt kan skifte boet, som kan vise sig at være mere gunstigt for dig.
  • at du undgår at skulle udrede arv efter din ægtefælle til livsarvingerne med det samme – og dermed undgår du at blive presset likviditetsmæssigt

Ulemper ved uskiftet bo – Vær opmærksom:

Det er vigtigt, at du ikke alene har øje for fordelene ved et uskiftet bo, da der også er forbundet visse ulemper hermed. Derfor bør du altid foretage en afvejning af de givne fordele og ulemper – og rådføre dig hos en advokat.

Ulemperne ved at hensidde i uskiftet bo er, at du, som længstlevende ægtefælle, kan føle en vis overvågning og kontrol fra børnene, da der i arveloven findes misbrugsregler vedrørende rådigheden over det uskiftede bo. Endvidere har du ikke mulighed for at indgå et nyt ægteskab, da der i så fald skal skiftes – ligesom du ved uskiftet bo ikke frit kan oprette et testamente.

Det er ligeledes relevant at være opmærksom på, at såfremt du sidder i uskiftet bo, overtager du din afdøde ægtefælles gældsforpligtelser. Skulle det være tilfældet, at der er en relativ stor gæld efter afdøde, kan det være mere fordelagtigt at skifte boet.

Der kan også være skattemæssige fordele ved at skifte boet efter din ægtefælle fremfor at hensidde i uskiftet bo. Dette kan være tilfældet, såfremt formuen efter din ægtefælle er under vis værdi, da boet i så fald vil være skattefrit – ligesom det kan være relevant at overveje, om reglerne om suppleringsarv finder anvendelse.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte ditAdvokathus på 97 32 09 99 for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Vi har mange års erfaring inden for dødsboskifteretten og står klar til at yde den juridiske rådgivning og vejledning, som du har brug for.