Hvorfor skal jeg oprette et børnetestamente?

Et børnetestamente er et dokument, der giver dig mulighed for at angive, hvem du ønsker, skal have forældremyndigheden over dine børn, såfremt du dør, før børnene er myndige.

Tilkendegivelsen i børnetestamentet kan ske på en sådan måde, at forældremyndigheden bliver tildelt en enkeltperson eller et par i forening, som både du og dine børn har et godt og trygt forhold til.

I har fælles forældremyndighed over børnene

Hvis du og din partner med fælles forældremyndighed over børnene ender i en situation, hvor én af jer går bort, inden børnene fylder 18 år, vil forældremyndigheden automatisk blive overført til den efterladte forældre, hvis børnene i forvejen bor der.

Skulle det utænkelige ske, at I begge går bort på samme tid, vil det være Familieretshuset, der går ind og vurderer, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene. Det er netop her, at børnetestamentet kommer i spil.

Har I oprettet et børnetestamente, vil testamentet dog ikke være bindende for Familieretshuset, men den kan give indflydelse på Familieretshuset beslutning om forældremyndigheden over børnene. Denne beslutning træffes ud fra, hvad der er bedst for børnene tarv. Familieretshuset vil dog følge de tilkendegivelser, der fremgår af børnetestamentet – medmindre konkrete omstændigheder og forhold taler imod.

Du har eneforældremyndighed over børnene

Såfremt du alene har forældremyndigheden over børnene, kan det også være fordelagtigt for dig at oprette et børnetestamente – og på den måde sikrer du også en tryg opvækst for børnene.

Går du bort, før børnene fylder 18 år, vil det også i dette tilfælde være Familieretshuset, der træffer afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at den anden biologiske forælder og øvrige kan søge om forældremyndigheden.

Står du i en sådan situation, giver et børnetestamente dig mulighed for at forklare Familieretshuset, hvorfor bestemte personer ikke skal have ret til forældremyndigheden. På baggrund af disse bemærkninger, vil Familieretshuset træffe afgørelse om, hvem der i så fald skal have forældremyndigheden.

Vil du vide mere…

Vil du vide mere om, hvordan du opretter et børnetestamente, kan du læse mere om det her.

Du er også velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din sag på 97 32 09 99.