Hvad er en retsafgift?

En retsafgift er en afgift, som domstolene opkræver for staten.

Det er den helt klare hovedregel, at der skal betales retsafgift i alle civile sager. Dog er der undtagelser hertil, da visse typer af sager er fritaget for retsafgifter.

Selve størrelsen af den retsafgift, der skal betales, afhænger bl.a. af, hvilken sagstype, der er tale om – og sagens økonomiske værdi.

De nye regler pr. 1. oktober 2021

Den 1. oktober 2021 trådte en ny lov i kraft om retsafgifter og gælder for sager, der anlægges efter den 1. oktober 2021. Loven har til formål at forenkle området, således reglerne bliver lettere for borgerne og myndighederne at forstå og anvende i praksis.

Før den 1. oktober 2021 blev der opkrævet en retsafgift ved indlevering af en stævning til retten og en berammelsesafgift af en hovedforhandling. Disse afgifter blev beregnet ud fra en grundafgift og et procentmæssigt tillæg beregnet efter sagens økonomiske værdi.

Efter den 1. oktober 2021 skal retsafgiften og berammelsesafgiften beregnes efter en fast sats. Sådanne fast satser gør det nemmere at gennemskue den samlede retsafgift, der skal betales.

Ændringen af loven vil medføre, at retsafgiften i nogen tilfælde vil stige, imens andre vil falde.

Hvis du vil læse mere om de nye retsafgifter – alt efter hvilken sagstype der er tale om –  så klik ind på Danmarks Domstoles hjemmeside her.