Såvel nystartede som veletablerede virksomheder driver forretning fra lejede lokaler. Derfor er erhvervslejekontrakten netop afgørende for fundamentet i retsforholdet mellem udlejer og lejer. Hvis kontrakten ikke udarbejdes med den fornødne omhu, kan det få store konsekvenser.

Erhvervslejelovens regler er deklaratoriske

Erhvervslejelovens regler er deklaratoriske, og dermed er der i en vis udstrækning aftalefrihed mellem udlejer og lejer – dog med enkelte undtagelser, da der findes enkelte bestemmelser i loven, der er ufravigelige. Hvis der intet aftales, vil erhvervslejeloven indeholde bestemmelser, der tillægger parterne rettigheder og forpligtelser. Dette er dog ikke en fordel, da du på denne måde mister en væsentlig indflydelse på de forhold, som kan være relevante for din virksomhed.

Hvorvidt der udarbejdes en erhvervslejekontrakt eller ej – er op til parterne. Der er alene krav om en kontrakt, såfremt en af parterne forlanger det. Da erhvervslejekontrakten er et komplekst dokument, der regulerer mange forhold imellem udlejer og lejer, er det vores klare anbefaling for at forebygge konflikter, at der foreligger en skriftlig udarbejdet kontrakt.

Som virksomhedsejer, er det vigtigt, at du benytter dig af aftalefriheden, og dermed sikrer din virksomhed de bedst mulige vilkår. Erhvervslejekontrakten skal ikke blot underskrives, da dette kan sætte begrænsninger for din virksomhed, som ikke er tilsigtede eller hensigtsmæssige. Derfor er det også vores klare anbefaling, at såfremt du skal indgå en erhvervslejekontrakt, at du tager kontakt til en advokat.

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af din sag

Hos ditAdvokathus har vi mange års erfaring med erhvervslejeret. Vi hjælper med at afdække dine behov og ønsker, som erhvervslejekontrakten skal tage højde for – og vi hjælper uanset, om du skal indgå en ny erhvervslejekontrakt eller en eksisterende kontrakt skal genforhandles.

Hvis du vil vide mere om erhvervslejekontrakter, kan du læse mere på vores hjemmeside her. Du er også meget velkommen til at kontakte os helt uforpligtende på tlf. 97 32 09 99, hvis du har behov for rådgivning. DitAdvokathus er dine lokale advokater i Vestjylland med kontorer i både Ringkøbing og Skjern.