Tidsbestemte lejeaftaler

Er der tale om et lejeforhold, som er tidsbestemt, vil lejeforholdet ophøre uden opsigelse, når tiden for lejeforholdet udløber.

I en sådan aftale vil denne ikke ved opsigelse kunne bringes til ophør i selve lejeperioden, medmindre dette er aftalt i lejekontrakten mellem parterne, eller den ene part misligholder aftalen.

Såfremt lejeren efter lejeperioden udløb fortsat benytter det lejede i mere end 1 måned, imens udlejeren er vidende herom, og uden at udlejeren har opfordret lejeren til at fraflytte, fortsætter lejeforholdet uden tidsbegrænsning.

Ikke tidsbestemte lejeaftaler

I ikke tidsbestemte lejeaftaler vil lejeren sædvanligvis kunne opsige lejemålet med 3 måneders varsel. Dog kan det i lejekontrakten mellem udlejer og lejer fremgå, at der er aftalt en kortere eller længere frist.

Hvis lejeren ønsker at fraflytte lejemålet inden opsigelsesvarslets udløb, er udlejer forpligtet til at forsøge at finde en ny lejer, hvorved lejer vil blive fritaget for at betale den resterende husleje.

Lejeloven er beskyttelsespræceptiv, hvilket vil sige, at en stor del af lejelovens bestemmelser ikke kan fraviges til skade for lejeren. Da lejeloven på denne måde tilgodeser lejeren, vil udlejer som udgangspunkt ikke kunne opsige lejemålet. Dette er dog ikke uden undtagelser, da særlige tilfælde alligevel giver udlejer mulighed for at opsige lejer.

Uanset om du er lejer eller udlejer, står vi klar til at hjælpe dig med din retsstilling. Kontakt os på 97 32 09 99.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

 

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os