I henhold til lejeloven er udlejer, fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden, forpligtet til at stille det lejede til rådighed i god og forsvarlig stand. Dette betyder, at fra det tidspunkt, hvor lejer overtager lejemålet, skal det lejede være rengjort, ruder skal være hele, og alle udvendige døre skal være forsynet med tilhørende nøgler.

Lejelovens bestemmelser herom kan dog fraviges ved aftale mellem udlejer og lejer. Det betyder, at det kan fremgå af selve lejekontrakten, hvilken stand lejer kan forvente lejemålet skal have, når det overtages. Hvorvidt lejemålet er mangelfuldt eller ej, må vurderes ud fra den foreliggende lejekontrakt.

Såfremt udlejeren ejer mere end én beboelseslejlighed, skal der i forbindelse med indflytningen udarbejdes en indflytningsrapport. Den kommende lejer skal indkaldes til synet, idet indflytningsrapporten forudsættes udarbejdet i samarbejde mellem udlejer og lejer. Selve indholdet i indflytningsrapporten forudsætter ikke enighed mellem parterne, men kan anses som værende et udspil fra udlejers side for så vidt angår det lejedes stand ved overtagelsen.

Hvis det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, er det vigtigt, at lejer gør opmærksom på dette. Dette skal ske inden 2 uger fra det tidspunkt, hvor lejer modtager nøglerne. Vi anbefaler, at manglerne gøres gældende skriftligt, ligesom det anbefales, at der tages billeder af manglerne. Dette er med til at sikre, at lejer har den rette dokumentation, når lejemålet senere skal fraflyttes.

Overskrides fristen for påberåbelsen af manglerne, vil lejer miste sine beføjelser til at gøre disse gældende.

Står du overfor en lejeretlig problemstilling – uanset om du er udlejer eller lejer – så kontakt os for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

 

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os