Rådgivning ved køb af andelsbolig

Når du køber en andelsbolig, køber du ikke selve boligen, men en andel i andelsboligsforeningen, der giver dig en brugsret til en af foreningens boliger.

For at få denne brugsret, betaler du et indskud, som er andelsboligens pris. Du modtager for betalingen af købesummen et andelsboligbevis, som er selve beviset på, at du har den pågældende brugsret.

Køb af en andelsbolig ligner på mange måder et køb af enhver anden fast ejendom. Det er dog yderst vigtigt, at du foruden din egen økonomi også er yderst opmærksom på foreningens økonomi. Der er mange historier om krakkede andelsforeninger, og af denne grund har andelsboliger hos nogen fået et blakket omdømme. Med os ved din side i forbindelse med købet, er der dog intet at frygte.

Vi vil som din professionelle juridiske rådgiver gennemgå alle dokumenter, forinden du underskriver købsaftalen. På denne måde sikrer vi os, at andelsboligforeningen har en sund økonomi. Dette er afgørende, når du modtager andelsboligbeviset, da du som andelshaver ikke kun bliver en del af andelsboligforeningens indtægter og overskud, men du bliver også en del af andelsboligforeningens udgifter og gæld.

Ved gennemgangen af foreningens dokumenter, herunder bl.a. vedtægter og referater, vil vi skabe dig det overblik, som du har brug for, således du ved, hvilke rettigheder og pligter du har, når købet af andelsboligen er endelig.

Som din boligadvokat kan du være sikre på, at vi alene er din rådgiver. Vi vil drøfte købet med dig, ligesom vi vil tage dialogen med bank og med ejendomsmægler.

Advokatforbehold

Det er vigtigt, at du i forbindelse med underskrivelse af købsaftalen får indsat et advokatforbehold i aftalen. Et advokatforbehold sikrer, at du ikke skal betale 1 % af købesummen, hvis vi måtte støde på forhold, som gør at du ikke ønsker at gennemføre købet.

Advokatforbeholdet giver dig således mulighed for at træde tilbage fra aftalen, selvom købsaftalen er underskrevet. Forbeholdet gives inden for en nærmere angiven periode – typisk 3-6 hverdage.

I de almindelige stadsardskøbsaftaler er der ikke indsat et advokatforbehold, hvorfor det er vigtigt, du som køber sørger for at kontakte ejendomsmægleren for at forbeholdet kan indsættes.

Et advokatforbehold kan lyde således:

“Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende aftalen i sin helhed.”

Vores rådgivning vil bestå af følgende

  • Gennemgang af købsaftalen og handlens øvrige dokumenter, herunder foreningens vedtægter, seneste generalforsamlingsreferater og økonomi,
  • Vi udarbejder en skrivelse til dig om de forhold, som vi har noteret, og som vi gerne vil drøfte med dig,
  • Vi udarbejder godkendelsesskrivelse til ejendomsmægleren med eventuelle forbehold,
  • Vi udarbejder eller gennemgår prøvetinglysning og refusionsopgørelse,
  • Vi besvarer alle dine spørgsmål, så du har tryghed, når du overtager din nye andelsbolig.
Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

 

Kim_advokat_ringkoebing_skjern_c

Kim Stensgård

Advokat (H)

ks@ditadvokathus.dk3078 8977

 

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os