Mange, der går igennem en skilsmisse, vil i perioden være styret af deres følelser, og derfor kan det være en god idé at lade sig bistå af en advokat, som kan holde hovedet koldt, bevare overblikket og hjælpe med den praktiske del vedrørende skilsmissen.

Ansøgningen om skilsmisse

Når du er gift, kan du blive skilt med det samme, hvis I er enige om det.

Er I ikke enige om en skilsmisse, er du altid berettiget til at blive separeret uden den andens samtykke. Separationsperioden varer i 6 måneder, og du vil herefter altid være berettiget til at søge om skilsmisse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ved separation skal I flytte fra hinanden, da separationen ellers vil bortfalde af sig selv indenfor en given periode.

Derudover sker skilsmissen ikke automatisk efter, at separationsperioden er udløbet. Du skal derfor efterfølgende indgive en ansøgning om skilsmisse.

I nogle særlige tilfælde er du bevilget muligheden for at ansøge om en direkte skilsmisse på trods af, at der er uenighed. Direkte skilsmisse indebærer, at I springer separationen over. Dette er eksempelvis muligt i tilfælde af, at den anden part har været utro, der har været to års adskillelse, du har oplevet fysisk eller psykisk vold mv.

Ansøgningen om separation eller skilsmisse udarbejdes ved Familieretshuset. Vi kan hjælpe dig fra starten af din skilsmisse eller separation ved at udfylde separations- eller skilsmissepapirerne og fremsende disse til Familieretshuset.

Lejebolig og ægtefællebidrag

Før en separation eller skilsmisse kan opnås, er der to vilkår, som du og din tidligere partner skal være enige om.

Der skal være taget stilling til, hvem der skal fortsætte med at bo i lejeboligen, såfremt I bor i en sådan, og der skal være taget stilling til, om der skal betales ægtefællebidrag.

Lejeboligen

Hvis du og din tidligere partner har boet I en lejlighed, skal I blive enige om, hvad der skal ske med lejeboligen.

Kan der ikke opnås enighed, er det retten, der træffer afgørelse. Her er det ikke afgørende, hvem der står som lejer på lejekontrakten, men retten foretager derimod en rimelighedsvurdering.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til en advokat, der kan give juridisk rådgivning i forbindelse hermed.

Ægtefællebidrag

Er I blevet skilt, har du og din tidligere partner ikke længere en forpligtelse til at forsørge hinanden. Det skal dog fastlægges, hvorvidt én skal betale ægtefællebidrag til den anden før separationen eller skilsmissen kan opnås.

Ved uenighed, er det retten, der bestemmer, om der skal betales ægtefællebidrag eller ej. Retten foretager en vurdering ud fra flere forhold, herunder bl.a.:

  • Hvor længe har I været gift, og hvor langt et samliv har I haft forud for ægteskabet?
  • Har den med den største indkomst evne til betale?
  • Har den med den mindste indkomst et reelt behov?
  • Er der særlige grund til, at du som ægtefælle er stillet økonomisk ringere?

Vi vil som din advokat kunne rådgive og vejlede dig om ægtefællebidrag, herunder reglerne, størrelsen, længden, skat mv.

Hvordan skal boet deles?

Under et ægteskab er der formuefællesskab. Det betyder, at såfremt I ikke har oprettet en ægtepagt med særeje, skal boet deles ligeligt imellem dig og din tidligere partner ved skilsmisse.

I langt de fleste bodelinger vil det være datoen for indlevering af separations- eller skillsmissebegæringen, der vil være skæringsdag. Det vil sige, at det er aktiverne og passivernes værdi på denne dato, der er afgørende.

Delingen af boet indebærer en økonomisk adskillelse af jeres tidligere fælles liv. Der er meget at holde styr på i forbindelse med en bodeling, og det kan som oftest være en god idé at søge juridisk bistand hertil.

Den økonomiske adskillelse af jeres tidligere fælles liv betegnes juridisk som en boopgørelse. Ved udarbejdelsen heraf vil vi indledningsvist bede dig fremsende oversigt over dine bankkonti, dine pensioner samt din skattemappe. Vi vil bede din ægtefælles advokat – hvis han/hun er repræsenteret af en sådan – om at fremsende samme oplysninger.

Når der er opnået vished om, hvad I hver især ejer (jeres aktiver), samt hvad I skylder væk (jeres passiver) udregnes jeres nettobodel. Det er denne, der skal deles mellem jer. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, om der er oprettet en ægtepagt indeholdende særeje.

Kim_advokat_ringkoebing_skjern_c

Kim Stensgård

Advokat (H)

ks@ditadvokathus.dk3078 8977

 

Berit_advokat_ringkoebing_skjern_c

Berit Holmstrøm

Advokat (L)

bh@ditadvokathus.dk5350 4100

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os
Eksempel på bodeling

Hvis jeres samlede nettobodel eksempelvis er kr. 1.000.000, skal I således hver udtage aktiver for netto kr. 500.000.

Det vil i praksis være umuligt, at hver ægtefælle udtager lige meget. Vi oplever, at mange tror, at formuefællesskabet indebærer, at I ejer alle ejendele sammen – det gør I ikke. De aktiver, som du har købt eller bragt med ind i ægteskabet, er dine ejendele og kaldes for din bodel. Det betyder også, at du har førsteret til at beholde disse ting.

Den ægtefælle, der udtager mest, skal således tilsvare den anden ægtefælle et tilsvarende stort beløb. Udtager manden aktiver for f.eks. netto kr. 650.000, vil det således betyde, at hustruen kun udtager aktiver for netto kr. 350.000. I dette eksempel skal manden således betale kr. 150.000 i kompensation til hustruen. Dette kaldes for hustruens boslod.

Der er dog ikke noget i vejen for, at man som ægtefæller selv deler sin formue i forbindelse med separation og skilsmisse, såfremt man selv mener at kunne dele boet tilfredsstillende.

Vores rådgivning

Som din skilsmisseadvokat tager vi dig i hånden hele vejen gennem skilsmissen og sørger for, at du får, hvad der tilkommer dig, herunder om du måtte have krav på ægtefællebidrag. Vi hjælper dig også med en eventuel omregistrering af bil, hus, m.v.

Vi vil altid undersøge, om det er muligt, at du og din ægtefælle kan indgå en frivillig aftale om, hvordan boet skal deles – en såkaldt bodelingsoverenskomst. Er dette ikke muligt, vil bodelingen i stedet blive taget under offentligt skifte ved skifteretten.

Har I børn, vil vi efter en skilsmisse kunne bistå dig, når det skal bestemmes, hvor børnene skal bo, og hvor meget samvær, der skal tildeles.