Fremtidsfuldmagt

 

Hvem skal træffe beslutninger om din økonomi, hvis du en dag bliver ramt af demens, kommer ud for en ulykke eller lignende?

Hvem skal bestemme, om du skal på plejehjem, hvilken personlig behandling, du skal modtage og andre private forhold?

Forløbet ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt

Vi vil afholde et møde sammen med dig – enten et fysisk møde eller et videomøde – hvor vi vil drøfte dine overvejelser om en fremtidsfuldmagt med dig samt informere dig om de muligheder, der ligger i en fremtidsfuldmagt.

Udkast

På baggrund af vores møde, vil vi efterfølgende fremsende et udkast til dig.

Underskrift

Kan udkastet godkendes, vil vi fremsende det færdige dokument til dig med posten. Alle instruktioner til underskrift fremsendes sammen med fremtidsfuldmagten, så du er fuldt orienteret om den videre proces for underskrift. Samtidig hermed lægger vi fremtidsfuldmagten i din digitale underskriftsmappe.
Når fremtidsfuldmagten er underskrevet og registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret, vil vi fremsende dokumentationen til dig.
Når en fremtidsfuldmagt er registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret, vil den ligge og “hvile”, indtil den dag, hvor den måtte blive aktiveret, for eksempel hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver dement.

Er det nødvendigt at oprette en fremtidsfuldmagt?

Vi bliver ofte spurgt, om det nu også er nødvendigt at oprette en fremtidsfuldmagt.

Hvis du ønsker at være sikker på, at kunne bestemme, hvem der skal træffe beslutninger for dig, såfremt du ikke selv er i stand til det, og samtidig være sikker på, at fremtidsfuldmagten først sættes i kraft, når du ikke længere er i stand til at træffe egne beslutninger, så er det nødvendigt med en fremtidsfuldmagt.

Fremtidsfuldmagter er et godt alternativ til offentlige værgemål, hvor en af Familieretshuset antaget værge vil træffe beslutninger for dig. De fleste ønsker at have indflydelse på, hvem denne person skal være.

I stedet for en fremtidsfuldmagt vælger nogen at oprette en generalfuldmagt. Dette er ikke vores anbefaling, idet man risikerer, at banker, myndigheder mv. ikke vil anerkende denne, eftersom der er kommet et bedre alternativ med fremtidsfuldmagter, og at denne ordning er bredt anerkendt, digital og sikker.

En fremtidsfuldmagt er din forsikring for, at det er dine pårørende, som kender dig, der kommer til at træffe beslutninger for dig, hvis du en dag bliver ude af stand til det, og at de alene kan træffe beslutninger indenfor den ramme, som du har fastsat.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Alle, som er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt. Det er derfor et krav, at du på tidspunktet for oprettelsen er i stand til at forstå indholdet heraf. Fremtidsfuldmagten kan omhandle både personlige og økonomiske forhold.

Kontakt os

Vi kan hjælpe dig med de overvejelser, der er forbundet med at oprette en fremtidsfuldmagt, herunder hvilke beføjelser, der skal gælde, hvem der skal indsættes som fuldmægtige, om der skal være flere end én, samt hvordan underskriftsprocessen og aktiveringen forløber rent praktisk.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Berit_advokat_ringkoebing_skjern_c

Berit Holmstrøm

Advokat (L)

bh@ditadvokathus.dk5350 4100

Kim_advokat_ringkoebing_skjern_c

Kim Stensgård

Advokat (H)

ks@ditadvokathus.dk3078 8977

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os