Kategori Arkiver: ukategoriseret

Oplysningspligt og loyalitetspligt mellem kontraherende parter

Dit-advokat-hus_logo_transparant

I dansk obligationsret er der to centrale pligter, som parterne i en kontrakt bør være opmærksomme på: oplysningspligt og loyalitetspligt. Disse pligter er grundlæggende for at sikre en retfærdig og gennemsigtig kontrakt mellem parterne. Oplysningspligt: Oplysningspligt er en forpligtelse for en kontraherende part til at informere den anden part om væsentlige forhold, som den anden […]

Fælles, kombineret og delt forældreansvar

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Forstå forskellene og hvad de betyder for din familie Forældreansvar er et vigtigt emne inden for familieret, og det kan være forvirrende at forstå de forskellige typer af forældreansvar og deres betydning for din familie. I dette blogindlæg vil vi gennemgå forskellene mellem fælles, kombineret og delt forældreansvar og forklare, hvordan de kan påvirke din […]

Barnets tarv – Når forældrene må kompromissere

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Inden for familieret er et centralt begreb “barnets tarv” eller “børnenes bedste interesse”. Dette princip er grundlaget for beslutningstagning i sager, der involverer børn, og har til formål at sikre, at børns behov og trivsel prioriteres. Hvad er barnets tarv? Barnets tarv refererer til det overordnede mål om at tage hensyn til børns fysiske, psykiske, […]

Bygherrens overvejelser v. Entrepriser

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Byggeri er en omfattende proces, og der mange overvejelser at gøre sig inden man tager det første spadestik. Det første skridt som bygherre er at indgå en kontrakt med en entreprenør, der skal udføre arbejdet. Der er forskellige entreprisetyper, såsom totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise. Afhængigt af den valgte entrepriseform vil du som bygherre have forskellige […]

Overvejelser ved valg af selskabsform

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Når man beslutter sig for at stifte en virksomhed, er en af de første og mest kritiske beslutninger, man skal træffe, hvilken selskabsform man skal vælge. Valget af selskabsform har stor indflydelse på virksomhedens drift, ansvar, skattemæssige forhold og ejerstruktur. 1. Ansvar og risiko En af de mest afgørende faktorer, når man vælger en selskabsform, […]

Diskrimination af ansatte i praksis

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Diskriminering og forskelsbehandling er et vigtigt og aktuelt emne i ansættelsesretten. Diskrimination af ansatte er noget som alle arbejdsgivere skal undgå, og det kan have retlige følger ikke at modarbejde forskelsbehandling på arbejdspladsen. U.2022.2672 – en kort gennemgang: I denne sag var A ansat som butiksmedarbejder hos B og havde et handicap i form af […]

Medsalgsret og medsalgspligt i ejeraftaler

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Ejeraftaler – Hvad er det? En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af en virksomhed, der regulerer deres indbyrdes forhold og rettigheder. Begreberne medsalgsret og medsalgspligt er ofte en del af en ejeraftale og har betydning for, hvordan ejerskifte og salg af ejerandele kan finde sted. Ejeraftalen danner grundlaget for virksomhedens drift og beslutningstagning, og […]

Opgrader din bestyrelse – inviter en advokat med i bestyrelseslokalet

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Som virksomhedsejer eller leder er det vigtigt at have en række kvalificerede og erfarne personer i sin bestyrelse, der kan hjælpe med at styre virksomheden i den rigtige retning. En af disse personer bør være en advokat. En advokat kan tilbyde en unik indsigt og ekspertise, som kan hjælpe virksomheden med at navigere gennem komplekse […]

Advokatforbehold i købsaftalen: Din sikkerhed ved huskøb

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Introduktion til advokatforbehold i købsaftalen Når du køber fast ejendom, er det vigtigt at have en grundig forståelse af de juridiske aspekter, der er involveret i processen. En vigtig del af dette er advokatforbeholdet i købsaftalen. I dette blogindlæg vil vi forklare, hvad et advokatforbehold er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan det kan beskytte […]