Søgeresultat for "Privatret"

Har du husket fremtidsfuldmagten?

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Hvad er en fremtidsfuldmagt? En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft i fremtiden. Fremtidsfuldmagten er til dig, som gerne vil have indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske interesser, hvis du en dag ikke selv er i stand til det. Hvad fremtidsfuldmagten præcis skal omfatte, er dig, som fuldmagtsgiver, […]

Skal du oprette et børnetestamente?

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Hvorfor skal jeg oprette et børnetestamente? Et børnetestamente er et dokument, der giver dig mulighed for at angive, hvem du ønsker, skal have forældremyndigheden over dine børn, såfremt du dør, før børnene er myndige. Tilkendegivelsen i børnetestamentet kan ske på en sådan måde, at forældremyndigheden bliver tildelt en enkeltperson eller et par i forening, som […]

Hvem kan indsættes som fremtidsfuldmægtig i en fremtidsfuldmagt?

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Udgangspunktet er, at alle kan udpeges som fremtidsfuldmægtig. Dog er der visse undtagelser til dette udgangspunkt. Hvis fremtidsfuldmagten sættes i kraft, vil dette tidspunkt være afgørende, hvorefter den udpegede fremtidsfuldmægtig ikke må være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er blevet sat i kraft. Hvem skal vælges som fremtidsfuldmægtig? […]

Har du overvejet, om din virksomhed skal være særeje?

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Når du indgår et ægteskab og ikke har oprettet en ægtepagt om særeje, vil der være delingsformue i ægteskabet. Det vil sige, at alt, hvad du ejer skal deles ligeligt mellem dig og din ægtefælde i tilfælde af separation eller skilsmisse. Det kan få store konsekvenser, hvis værdien af din virksomhed skal deles i tilfælde […]

Arv – Hvem arver efter mig?

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Det er arveloven, der bestemmer, hvordan din arv skal fordeles, hvis du ikke har oprettet et testamente. Arveloven inddeler arvingerne i tre arveklasser, herunder første arveklasse, anden arveklasse og tredje arveklasse. Hvis der er arvinger i første arveklasse, vil de arve det hele ifølge arveloven, uanset om der er slægtninge i anden og tredje arveklasse. […]

Pensioner ved død – Hvad med dem?

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Det er det generelle udgangspunkt, at pensionsordninger ikke indgår i et dødsbo, og de fordeles dermed ikke efter arvelovens regler. Derimod lever pensionsmidler deres eget liv, har sit eget system og egne regler. Derfor er det også vigtigt, at du overvejer dine muligheder og også konkret tager stilling til, hvem af dine efterladte, der skal […]