Søgeresultat for "Priser"

15 %-reglen finder fortsat anvendelse

Dit-advokat-hus_logo_transparant

15 %-reglen giver mulighed for, at du kan overdrage en fast ejendom i din nærmeste familie, således overdragelsen kan ske til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. Tidligere har det grundet et nyt værdiansættelsescirkulære været diskuteret, hvorvidt 15 %-reglen kunne være på vej til at blive afskaffet. Dette er nu blevet afkræftet. Højesteret har den […]