Søgeresultat for "Medarbejdere"

Medarbejderes vanvidskørsel – Arbejdsgiverens risiko

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Det er en arbejdsgivers risiko, hvis en medarbejder bruger en af virksomhedens biler og kører vanvidskørsel. I sådanne tilfælde risikerer arbejdsgiveren, at bilen konfiskeres. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiveren sørger for at sikre virksomheden, hvis virksomhedens biler anvendes til vanvidskørsel. Hvornår er der tale om vanvidskørsel? Disse lovovertrædelser anses som værende vanvidskørsel: Særlig hensynsløs […]

Arbejdsskader i virksomheden

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Som virksomhed skal du sikre dine medarbejdere i tilfælde af arbejdsskader. To typer af arbejdsskader Der skelnes mellem to former for arbejdsskader. I arbejdsskadesikringsloven defineres en arbejdsskade som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. En arbejdsulykke er i henhold til loven en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludselig eller inden for […]

Hvad er forskellen på fritstilling og suspension?

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Når du opsiger en medarbejder, skal der tages stilling til, hvorvidt der er et ønske om at bruge medarbejderens arbejdskraft i opsigelsesperioden – eller om der er et ønske om at fritstille eller suspendere den pågældende. Det vil sige, at du skal vurdere, hvorvidt der ikke eller kun delvist er brug for din medarbejders arbejdskraft […]

Selskabsret – Medarbejderne og selskabet

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Arbejdsretten og selskabsretten Det juridiske regelsæt, der fastlægger medarbejderens retsstilling, bliver i Danmark helt traditionelt opdelt i regler, der henhører under den kollektive arbejdsret og til selskabsretten. Dog kan det være svært at skelne mellem disse to juridiske discipliner, da opdelingen er mindre skarp. Der kan således ske et overlap – og i nogle tilfælde […]

Bestyrelsesarbejde

Leidesdorff_2

Er en bestyrelse relevant for jeres virksomhed? Driver I din virksomhed som et anpartsselskab har I mulighed for at indsætte en bestyrelse. Med en bestyrelse får direktionen et organ, som den kan sparre med om de udfordringer, som virksomheden står overfor. Desuden er bestyrelsen med til at sikre, at de mange krav til virksomheden, der […]

Dokumentation af din medarbejders sygefravær

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Din medarbejder har pligt til at hurtigst muligt give dig besked, hvis han/hun ikke kan møde ind på arbejdet grundet sygdom. I henhold til sygedagpengeloven er udgangspunktet, at denne meddelelse skal gives senest to timer efter, at den pågældende medarbejder oprindeligt skulle være mødt på arbejdet. Er din medarbejder syg, kan du kræve, at medarbejderen […]

Ansættelseskontrakten – Har du som arbejdsgiver styr på den?

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Som arbejdsgiver er det yderst vigtigt at have styr på alle ansættelseskontrakter med sine medarbejdere. Ansættelseskontrakten er hele fundamentet for ansættelsesforholdet og er med til at forhindre, at der skal opstå usikkerhed om, hvilke rettigheder og forpligtelser henholdsvis arbejdsgiveren og medarbejderen har. Hvis du, som arbejdsgiver, ansætter en medarbejder som lønmodtager af en varighed på […]