Testamente

 

Som advokater har vi stor erfaring i at rådgive dig om arv og testamente. Der er mange faktorer, der spiller ind, når man skal oprette testamente, blandt andet formueforhold, familieforhold, og øvrige personlige ønsker.

Vores erfaring bunder i adskillige hundrede testamenter gennem årene, og vi er derfor sikre på, at vi også kan give dig den rådgivning, som passer til netop din situation og på den måde skræddersy dit nye testamente.

Hvad er arv?

Tvangsarven

I henhold til arveloven er dine tvangsarvinger din ægtefælle samt dine børn. Hvis dit barn afgår ved døden før dig selv, vil pågældendes børn (dine børnebørn) indtræde på dit afdøde barns plads. Dette betyder, at dine børnebørn eller oldebørn kan blive dine tvangsarvinger.

Såfremt du har tvangsarvinger, skal arven til dem udgøre mindst 1/4 af nettoformuen i dit dødsbo. I den situation, hvor du efterlader dig både børn og ægtefælle som tvangsarvinger, vil fordelingen af tvangsarven herved udgøre 1/8 til din ægtefælle, og derudover 1/8 i alt til dine børn. Det er 1/4 i alt, der er tvangsarv og ikke 1/4 til hver.

Når man er tvangsarving, kan man ikke gøres arveløs – heller ikke ved hjælp af et testamente.

Efterlades der ikke tvangsarvinger, vil hele den efterladende nettoformue, arven, være friarv, som du frit kan testere over.

Friarven

Friarven dækker over den del af nettoformuen, som du frit kan bestemme over. Oprettes der ikke et testamente i den henseende, vil hele arven fordeles efter arveloven, og dermed tilfalde tvangsarvingerne.

Friarven udgør ¾ af den nettoformue, som efterlades og er dermed den del, som ikke er tvangsarv. Du kan således tilgodese, hvem du vil – uden begrænsning.

Er det nødvendigt at oprette testamente?

Vi har nedenfor skitseret en række forskellige familiekonstallationer, og hvorfor det for hver enkelt situation er nødvendigt at oprette et testamente.

Samlevende

Hvis I er samlevende, men ikke er gift, arver I ikke hinanden, uanset hvor mange år I har boet sammen. Samlevende har ikke arveret efter hinanden. Hvis I ønsker at sikre hinanden, er det derfor nødvendigt at I opretter et såkaldt udvidet samlevertestamente.

Udvidet samlevertestamente

Et udvidet samlevertestamente er med til at sikre samlevende i arveretlig henseende som ægtefæller. Dog medfører testamentet ikke, at din samlevende bliver tvangsarving, det giver ikke adgang til at sidde i uskiftet bo, og fritager dig ikke for at betale 15 % i boafgift.

Hvis du hverken har børn eller andre livsarvinger, har du med et udvidet samlevertestamente mulighed for at bestemme, at din samlever skal arve alt, hvad du efterlader dig.

Hvis du har børn eller andre livsarvinger, kan du testere 7/8 af arven til din samlever – de resterende 1/8 af arven er børnene tvangsarv.

Ønsker I at oprette et udvidet samlevertestamente, skal følgende betingelser for dig og din samlever være opfyldt:

  • I har boet sammen i mindst 2 år
  • I opretter et fælles gensidigt testamente, eller
  • I har fælles børn sammen

 

Gift

Hvis I er gift følger det af arveloven, at længstlevende arver halvdelen af førstafdødes bo, mens børnene arver den anden halvdel. Har man ikke børn, arver længstlevende ægtefælle hele førstafdødes bo. I denne situation er det særligt vigtigt, at tage stilling til hvem, der skal arve længstlevende.

Hvis I har børn, har I ved et testamente mulighed for at beskytte jeres børns arv ved at bestemme, at børnenes arv skal være deres særeje og derfor ikke deles med ægtefællen ved en eventuel senere skilsmisse.

Dine, mine, vores børn

Hvis en eller begge har børn fra tidligere, og at I ønsker, at alle børn skal arve lige ved længstlevendes død, da er det nødvendigt, at I opretter et testamente. Hvis I ikke opretter et testamente, vil arven fordeles efter arvelovens regler, hvilket vil medføre, at længstlevendes børn vil arve betydeligt mere end førstafdødes børn.

Enlig uden børn

Hvis du er enlig, følger det af arveloven, at det er dine forældre, der arver dig.

Hvis dine forældre ikke er i live, er det dine søskende, og derefter dine søskendes børn.

Ønsker du selv at tage stilling til, hvem og hvor meget de enkelte skal arve, er det nødvendigt at oprette et testamente.

Du har også mulighed for at spare dine arvinger for arveafgift ved at testere en del af arven til en velgørende organisation, eksempelvis Kræftens Bekæmpelse. Dette betyder i praksis, at du flytter en del af den arveafgift, som skal betales til staten, til en velgørende organisation, uden at dette påvirker nettoarven til dine arvinger. Mange bliver positivt overraskede over, at de kan bestemme, hvem “afgiften skal tilfalde”, samtidigt med, at man kan spare sine pårørende for arveafgift.

Uskiftet bo

At sidde i uskiftet bo betyder, at du råder over din afdøde ægtefælles formue.

For mange kan det være en fordel at sidde i uskiftet bo, idet længstlevende undgår at udrede arven til førstafdødes arvinger i forbindelse med førstafdødes død, og på den måde kan opretholde samme økonomiske livsførelse som før ægtefællens død.

Såfremt du sidder i uskiftet, kan du som udgangspunkt alene testere over din andel af den samlede formue (dit bo).

Betingelserne for at sidde i uskiftet bo er følgende:

  • Samtykke for førstafdødes eventuelle særbørn.
  • Du må ikke misbruge af det uskiftede bos midler.
  • Du må ikke indgå nyt ægteskab. Hvis du ønsker at gifte dig på ny, er du derfor nødt til at skifte med førstafdødes arvinger.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ægtefælles særbørn vil give samtykke til, at du i fremtiden kan sidde i uskiftet bo, kan vi udarbejde et forhåndssamtykke til uskiftet bo, som din ægtefælles arvinger kan underskrive. På den måde er du sikker på, at du undgår strid om arven, hvis din ægtefælle afgår ved døden før dig.

Kontakt os

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal oprette testamente, eller om du sidder i uskiftet bo, og om betingelserne herfor er opfyldt, så tag kontakt til os for en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Berit_advokat_ringkoebing_skjern_c

Berit Holmstrøm

Advokat (L)

bh@ditadvokathus.dk5350 4100

 

Kim_advokat_ringkoebing_skjern_c

Kim Stensgård

Advokat (H)

ks@ditadvokathus.dk3078 8977

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os