Børnetestamente

Har du tænkt over, hvad der sker med dine børn, hvis du og din eventuelle partner går bort, inden børnene fylder 18 år?

De fleste har nogle klare ønsker til, hvor børnene skal bo, og hvem der skal tage sig af børnene i et sådant tilfælde.

Hvis det sker, er det Familieretshuset, der bestemmer, hvad der skal ske med børnene. Familieretshuset vil lægge stor vægt på dine/jeres ønsker, men det kræver, at de bliver bekendt hermed.

Dette er muligt ved at oprette et børnetestamente.

Vi vil afholde et møde sammen med dig – enten et fysisk møde eller et videomøde – hvor vi vil drøfte dine familieforhold og de overvejelser, du selv måtte have gjort. Derudover vil vi naturligvis rådgive om de juridiske muligheder.

Udkast

På baggrund af vores møde, vil vi fremsende et udkast til dig. Efterfølgende drøftes eventuelle tilrettelser.

Underskrift

Når udkastet kan godkendes, vil vi fremsende det færdige testamente til dig med posten. Alle instruktioner til underskrift fremsendes sammen med testamentet, så du er fuldt orienteret om den videre proces for underskrift hos notaren.

Når dit børnetestamente er udarbejdet, skal det underskrives af den eller de forældre, som er indehaver af forældremyndigheden. Børnetestamentet skal ikke underskrives foran en notar eller tinglyses for at være gyldigt. Vi anbefaler dog, at børnetestamentet opbevares af forældremyndighedsindehaveren, samt den/de person(er), der er indsat til at “arve forældremyndigheden”. Derfor fremsender vi altid testamentet i to eksemplarer til dig.

Er det nødvendigt med et børnetestamente?

Ofte ses en af nedenstående familiesituationer:

Vi bor sammen

Hvis I bor sammen, og den ene forælder dør, vil forældremyndigheden automatisk blive overført til den længstlevende forælder. Dør I begge på samme tid, er det dog vigtigt at have taget stilling til, hvem I ønsker skal overtage jeres rettigheder og forpligtelser som forældremyndighedsindehaver overfor jeres børn.

Vi er skilt og deler forældremyndigheden

Hvis I er skilt, og den forælder, hvor børnene primært opholder sig, dør, vil længstlevende i de fleste tilfælde også få tildelt forældremyndigheden. Andre – typisk bedsteforældre – vil dog også kunne søge om forældremyndigheden.

Er I skilt er det derfor vores anbefaling, at I enten sammen eller hver for sig tager stilling til, hvem der skal arve forældremyndigheden over jeres børn.

Vi er skilt, og jeg har den fulde forældremyndighed

Vi ser også eksempler på enlige, som ikke ønsker, at deres eks skal have forældremyndigheden, hvis vedkommende skulle dø, før børnene fylder 18 år. Står du i denne situation, er det vores anbefaling, at du tænker over, hvem du ønsker skal indsættes og nøje begrunder dette valg. Der kan være gode argumenter for, at den efterlevende biologiske forælder ikke kan tildeles forældremyndigheden, men det er nødvendigt, at Familieretshuset er bekendt med disse forhold.

Anbefaling

Dette er vores klare anbefaling, at man opretter et børnetestamente. Dette sikrer primært, at jeres børn kommer til at opvokse i den familie, som I skønner mest egnet, hvis den af jer eller I begge måtte afgå ved døden, før børnene fylder 18 år. Desuden sikrer det, at børnene undgår at stå i midten af en familiekonflikt, hvor der kæmpes om forældremyndigheden, eftersom de efterlevende ved, hvad I ønskede for børnene.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Berit_advokat_ringkoebing_skjern_c

Berit Holmstrøm

Advokat (L)

bh@ditadvokathus.dk5350 4100

 

Kim_advokat_ringkoebing_skjern_c

Kim Stensgård

Advokat (H)

ks@ditadvokathus.dk3078 8977

 

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os