Kapitalforhold i selskaber

 

Når man stifter et selskab, er det vigtigt at have styr på kapitalforholdene. Herunder kan du læse mere om nogle af de mest centrale emner:

Aktiekapital

Aktiekapital er den kapital, som er til rådighed i et aktieselskab (A/S). Størrelsen af aktiekapitalen afhænger af selskabets vedtægter og kan have betydning for selskabets drift og muligheder for at tiltrække investorer.

Kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse

Et selskab kan have behov for at øge eller mindske sin kapital. Kapitalforhøjelse sker typisk ved udstedelse af nye aktier, mens kapitalnedsættelse kan ske på forskellige måder, fx ved tilbagekøb af egne aktier.

Udbytte

Udbytte er en del af selskabets overskud, som udbetales til aktionærerne. Reglerne for udbytte kan være komplekse, og det er vigtigt at sikre, at alt sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Selskabskapital ved omdannelse

Når et selskab omdannes til en anden selskabsform, fx fra et ApS til et A/S, kan kapitalforholdene ændres. Det er vigtigt at have styr på reglerne i forbindelse med sådanne omdannelser.

Lån til selskaber

Selskaber kan optage lån for at finansiere deres drift og investeringer. Det er vigtigt at have styr på reglerne for lån til selskaber, herunder om der er krav om sikkerhedsstillelse og godkendelse fra selskabets generalforsamling.

Har du brug for hjælp til kapitalforhold i selskabsret?

Vi har stor erfaring med selskabsret og kan hjælpe dig med at navigere i kapitalforholdene i dit selskab. Kontakt os for en uforpligtende samtale om dine behov og muligheder.