Ægtepagter kan ofte synes skræmmende og forvirrende, men i realiteten er de et kraftfuldt værktøj, der skaber sikkerhed og klarhed for begge parter i et ægteskab. Som en essentiel del af familieretten er det afgørende at forstå deres struktur og nøglepunkter. I dette blogindlæg vil vi forklare, hvad en ægtepagt er og hvilke punkter den med fordel kan indeholde.

Ægtepagter kan være en fordelagtig rygdækning i tilfælde af skilsmisse.

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er et juridisk dokument, der afgør, hvordan en ægtefælles formue skal fordeles, hvis ægteskabet ophører ved skilsmisse eller død. Dette dokument kan indgås før eller under ægteskabet og tilbyder parterne mulighed for at aftale specifikke økonomiske vilkår, som kan afvige fra de almindelige regler om formuefællesskab.

Punkter i en ægtepagt er op til parterne selv, men følgende nøglepunkter bør på det kraftigste overvejes:

  1. Særeje: Ægtepagten kan angive, at alt eller en del af parternes formue skal være særeje. Det betyder, at den pågældende formue tilhører en af parterne alene og ikke indgår i delingen ved en eventuel skilsmisse eller ved den ene parts død. Der findes flere typer særeje, fx fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje og dødsbosæreje, og disse kan kombineres på forskellige måder.
  2. Formuefordeling: Hvis parret skilles, hvordan vil formuen så blive fordelt? Ægtepagten kan indeholde specifikke bestemmelser om dette, herunder også bestemmelser om hustrubidrag.
  3. Gældsfordeling: I nogle tilfælde kan ægtepagten også indeholde bestemmelser om, hvordan parrets gæld skal fordeles i tilfælde af skilsmisse.
  4. Ændringer over tid: En ægtepagt kan ændres eller ophæves under ægteskabet, hvis begge parter er enige om det. Det er vigtigt at angive dette i ægtepagten, samt hvordan en sådan ændring skal foregå.
  5. Tidsbestemt særeje: I nogle tilfælde kan parterne ønske at aftale et tidsbestemt særeje, hvor formuen eller en del af den bliver fælleseje efter et vist antal år.
  6. Arveforhold: Ægtepagten kan også indeholde bestemmelser om arveforholdene, fx om en ægtefælle skal arve mere end det, der følger af arveloven.

En ægtepagt er mere end blot et juridisk dokument; den er en aftale, der skaber klarhed og sikkerhed for begge parter i et ægteskab. Ved at inkludere disse nøglepunkter kan ægtepagten hjælpe parret med at navigere i de potentielle økonomiske udfordringer, der kan opstå, hvis ægteskabet ophører. Det er altid anbefalelsesværdigt at søge juridisk rådgivning, når man overvejer at indgå en ægtepagt, for at sikre, at alle relevante aspekter er dækket, og at parterne forstår deres rettigheder og forpligtelser.