Den 1. september 2022 trådte den nye lejekontrakt for beboelseslejligheder i private udlejningsejendommen i kraft. 

Da vi løbende rådgiver såvel lejere som udlejere, har vi her udarbejdet en kort oversigt over de væsentligste ændringer i den nye A10-formular, som erstatter A9-formularen: 

Hvornår skal den nye formular anvendes?

A10-formularen kan anvendes allerede fra den 1. september 2022. Fra den 1. januar 2023 skal A10-formularen anvendes ved indgåelse af nye lejemål. Det er ikke nødvendigt at erstatte gældende kontrakter på tidligere formularer med den nye A10-formular. 

I perioden 1. september 2022 – 31. december 2022 kan såvel både A10- og A9-formularen anvendes.

De væsentligste ændringer

Ud over et par mindre ændringer i afkrydsningsmulighederne for inventar, energikilder mv., er de væsentligste ændringer i § 11. Fra tidligere at have været et blankt felt, hvor parterne selv skulle tilføje særlige aftaler, er der nu indsat en række rubrikker, som parterne derved opfordres til at tage stilling til. 

Dette gælder eksempelvis om lejemålet skal være omfattet af reglerne om fri leje, jf. lejelovens § 54.

Det er også muligt at anvende skabelonen i § 11 til at aftale regulering efter nettoprisindekset. Her gør vi dog opmærksom på, at Folketinget pr. september 2022 midlertidigt har indført et krav om en maksimal huslejestigning på 4 %. Dette gælder dog kun  midlertidigt, hvorfor parterne med fordel kan aftale regulering i forhold til nettoprisindekset, med den konsekvens at en huslejestigning kan blive midlertidigt begrænset til 4 %.

Feltet med parternes frivillige aftaler i § 11 er fortsat en del af A10-formularen.

Den nye lejekontrakt medfører ikke forandringer i selve lejeforholdet mellem lejer og udlejer. Det er dog vores vurdering, at den nye formular er med til at sikre, at parterne ”kommer hele vejen” rundt, når en lejekontrakt indgås. 

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte advokat Andreas Leidesdorff på al@ditadvokathus.dk eller 4023 9078.