Arbejdsretten og selskabsretten

Det juridiske regelsæt, der fastlægger medarbejderens retsstilling, bliver i Danmark helt traditionelt opdelt i regler, der henhører under den kollektive arbejdsret og til selskabsretten.

Dog kan det være svært at skelne mellem disse to juridiske discipliner, da opdelingen er mindre skarp. Der kan således ske et overlap – og i nogle tilfælde finder nogle regler anvendelse, imens andre ikke gør.

Information og medindflydelse

Som medarbejder har man både via den kollektive arbejdsret, selskabsretten og visse andre love ret til at blive sikret information om virksomhedens forhold og indflydelse på virksomhedens beslutninger.

Nøgleordene kan derfor også siges at være information og medindflydelse.

Hovedaftalen mellem DA og LO

Hvis der kigges nærmere på selve hovedaftalen af 1973 mellem hovedorganisationerne DA og LO på det danske arbejdsmarked, fremgår det af aftalens § 4, at:

”arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med de i de kollektive overenskomster indeholdte bestemmelser og i samarbejde med arbejdstagerne og deres tillidsrepræsentanter i henhold til de mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening til enhver tid gældende aftaler.”

Ovennævnte formulering i hovedaftalen mellem DA og LO om, at selve ledelsesretten skal udøves i samarbejde med selskabets medarbejdere, er et udtryk for, at medarbejderne netop har en medindflydelse.

En konkret vurdering

Som nævnt er det dog ikke alene de ansættelsesretlige regelsæt, der giver denne ret. Det bør ligeledes nævnes som et eksempel, at selskabsloven tillige sikrer en repræsentationsordning i selskabernes øverste ledelsesorgan.

Ved vurderingen af hvilke regelsæt, der har relevans for det enkelte tilfælde, bør der foretages en samlet vurdering af sagens konkrete omstændigheder.

Kontakt os

Hvis du ønsker at vide mere om retsstillingen mellem medarbejderne og selskabet – og herunder eventuel medarbejderens mulighed for repræsentation i det øverste ledelsesorgan, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hos ditAdvokathus står vi altid til rådighed for en uforpligtende snak om din sag.

Kontakt os allerede i dag på tlf. nr. 97 32 09 99.