Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk bindende dokument, der angiver, hvordan arven skal fordeles, når du dør.

Har du ikke oprettet et testamente, vil arven fordeles efter arvelovens regler.

Opretter du derimod et testamente, er det netop, fordi du ønsker en anden arvefordeling end den, som arveloven foreskriver.

Hvem kan oprette et testamente og hvordan?

For at oprette et testamente, skal du være fyldt 18 år og være i ”stand til at handle fornuftigt”.

Testamentet skal oprettes skriftligt. Derudover skal testamentet oprettes som et vidnetestamente eller et notartestamente. Til disse testamentstyper, er der flere formalia, som skal opfyldes.

Vi anbefaler altid, at du får juridisk rådgivning og vejledning fra en kyndig advokat, således du sikrer, at testamentet indeholder de oplysninger, som er relevante for din situation – og for at formalia er på plads – og dermed sikrer, at testamentet er gyldigt.

Hvis du vil vide mere om forløbet ved oprettelse af et testamente ved os, så læs mere her.

Skal du oprette et testamente?

Uanset om du er gift, samlevende, alene – eller har børn, særbørn eller ingen børn, er der mange gode grunde til at oprette et testamente.

Det kan være, at du ønsker, at din samlever skal arve mest muligt efter dig.

Det kan være, at du vil begrænse dine tvangsarvingers arv efter dig.

Det kan være, at du vil sikre din ægtefælle bedst muligt og dermed sikre, at din ægtefælle kan blive i huset.

Det kan også være, at du ikke har nogen arvinger i henhold til arveloven og ikke har et ønske om, at arven skal gå til Statskassen.

Kontakt os 

Fordelene ved at oprette et testamente afhænger af din familiesituation – og derfor vil vi hjælpe med afdække dine behov og sikre, at fordelingen af din arv bliver, som du ønsker det ud fra den situation, som du befinder dig i.

Det er vigtigt, at det der nedskrives i testamentet er klart og tydeligt – og at der tages stilling til alle tænkelige fremtidige situationer. Hvis testamentet ikke er fyldestgørende, kan det ende i en arveretlig stridighed blandt de efterladte – eller at arven ikke bliver tildelt de personer, som du egentlig ønskede.

Med vores mangeårige erfaring med testamenter kan vi hjælpe dig med kompetent juridisk rådgivning og med udarbejdelsen af de juridiske dokumenter. I processen vil vi stille ekstra spørgsmål om din konkrete familiesituation og på denne måde hjælpe dig med, at testamentet tilgodeser alle de arveretlige spørgsmål, der måtte være.

Du er velkommen til at kontakte os allerede i dag på 9732 0999.