Det er en arbejdsgivers risiko, hvis en medarbejder bruger en af virksomhedens biler og kører vanvidskørsel. I sådanne tilfælde risikerer arbejdsgiveren, at bilen konfiskeres.

Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiveren sørger for at sikre virksomheden, hvis virksomhedens biler anvendes til vanvidskørsel.

Hvornår er der tale om vanvidskørsel?

Disse lovovertrædelser anses som værende vanvidskørsel:

  • Særlig hensynsløs kørsel
  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 % ved kørsel med over 100 km/t
  • Kørsel med en hastighed over 200 km/t eller derover
  • Spirituskørsel med en alkoholpromille over 2,00
  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogen legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder
  • Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed

For at arbejdsgiveren kan undgå konfiskation

Som ejer af bilen kan arbejdsgiveren kun undgå konfiskation af bilen, hvis det godtgøres, at konfiskationen må anses for uforholdsmæssigt indgribende.

Derfor skal arbejdsgiveren – i tilfælde af at medarbejderen har kørt vanvidskørsel i virksomhedens bil – kunne påvise:

  • At arbejdsgiveren hverken vidste eller kunne vide, at bilen ville blive anvendt til vanvidskørsel
  • At arbejdsgiveren har foretaget alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling, når virksomhedens bi overlades til en medarbejder, og bilen anvendes til vanvidskørsel.

Hvad kan arbejdsgiveren gøre?

For at sikre virksomheden skal der udarbejdes klare og tydelige regler for benyttelsen af virksomhedens biler – og sådanne regler, skal medarbejderne kende.

Hos ditAdvokathus anbefaler vi, at arbejdsgiveren sikrer, at der i alle ansættelseskontrakter, tillæg til ansættelseskontrakter eller i bilaftaler mv. med sine medarbejder, der har firmabil eller mulighed for at benytte virksomhedens biler, bliver præciseret, at medarbejderen er forpligtet til at friholde arbejdsgiveren for ethvert økonomisk tab forårsaget ved vanvidskørsel.

Hertil skal det angives, at dette gælder, uanset om arbejdsgiveren selv ejer bilen, leaser den eller af andre grunde har bilen i virksomhedens varetægt. Det skal i denne sammenhæng ligeledes angives, medarbejderen også hæfter, såfremt denne eventuelt låner bilen ud til andre.

Derudover bør arbejdsgiveren få medarbejderne til at underskrive en Tro- og loveerklæring, som indeholder bestemmelser om, at medarbejderen er tilstrækkeligt bekendt med reglerne om vanvidskørsel, og at medarbejderen indestår for, at denne ikke vil benytte virksomhedens biler til vanvidskørsel.

Såfremt arbejdsgiveren ønsker, at vanvidskørsel skal have ansættelsesretlige konsekvenser, bør dette også fremgå af ansættelseskontrakten, tillægget hertil eller bilaftalen.

Er der tale om en nyansættelse af en medarbejder i virksomheden, bør arbejdsgiveren undersøge om vedkommende tidligere er dømt for strafbare forhold eller spirituskørsel, såfremt denne skal køre i virksomhedens biler.