Må man kalde sin virksomhed for Snehøj, når man bor på og driver virksomhed fra en gård, der kaldes Snehøjgaard?

Nej, det må man ikke. Retten i Holbæk har afsagt dom om dette spørgsmål.

Sagen drejede sig om navnet Snehøj, som en familie med rødder i Færøerne bærer. Navnet Snehøj bæres af kun 22 personer i Danmark, hvoraf nogle har navnet som efternavn og andre som mellemnavn.

En virksomhed i Odsherred har adresse på en gård, som kaldes Snehøjgaard. Gården er opkaldt efter en nærliggende gravhøj ved navn Snehøj. Indehaveren af virksomheden havde valgt at kalde sin virksomhed for Snehøj. Navnet blev anvendt til domænet snehoej.dk, som en del af mail-adressen @snehoej.dk og på biler, påhængsvogne, arbejdstøj m.v.

Da familien fik kendskab til, at deres navn blev anvendt erhvervsmæssigt af en person uden for familien, henvendte de sig til ham og meddelte ham, at de ikke mente, at han havde ret til at anvende navnet Snehøj.

Indehaveren af virksomheden kunne ikke erkende dette, og familien udtog stævning mod ham.

Den 18. januar 2022 afsagde retten dom og indehaveren af virksomheden blev dømt til at anerkende, at han ikke var berettiget til at anvende navnet Snehøj.

Retten lagde vægt på, at der er under 30 personer, der anvender Snehøj som mellem- eller efternavn, og at Snehøj derfor er et slægtsnavn. Derfor er Snehøj-familien berettiget til at forhindre andre i at bruge navnet erhvervsmæssigt.