Flere og flere vælger i dag at leve i et papirløst forhold og dermed være ugifte samlevende.

At være ugifte samlevende har betydning, hvis I går fra hinanden, eller hvis én af jer skulle gå bort. Dette er begrundet i, at ugifte samlevende ikke er underlagt de juridiske regler, herunder forpligtelser og rettigheder, som ellers opnås ved indgåelsen af et ægteskab.

Men hvad er konsekvenserne – og hvilke overvejelser er det, som I bør gøre jer, når det er det papirløse forhold, der er en realitet for jer?

Arv – opret et udvidet samlevertestamente

Mange tror fejlagtigt, at ugifte samlevende arver efter hinanden, når de blot har boet sammen i mindst 2 år på fælles bopæl eller har fælles børn. Dette er dog ikke tilfældet.

Ugifte samlevende arver ikke hinanden.

Det betyder, at hvis én af jer skulle gå børn, vil det være afdødes børn, der arver den afdøde. Efterlader afdøde ikke børn, vil det være afdødes forældre, der alene arver den pågældende. Arveloven begunstiger således ikke samlevende.

Hvis I ønsker at sikre hinanden mest muligt, skal I oprette et udvidet samlevertestamente. For at kunne få udarbejdet et udvidet samlevertestamente, skal I opfylde følgende betingelser:

  • I skal have haft samme bopæl og vente, have eller have haft børn sammen eller i minimum 2 år have haft fælles bopæl og levet i et ægteskabslignende forhold
  • I skal kunne indgå et ægteskab eller registreret partnerskab
  • I må ikke allerede have oprettet et udvidet samlevertestamente.

Med et udvidet samlevertestamente vil I kunne bestemme over 7/8 af hver jeres arv, imens 1/8 af arven vil være tvangsarv.

Husk samejeoverenskomsten

Hvis I, som ugifte samlevende, ejer fast ejendom sammen, bør I overveje en samejeoverenskomst.

En samejeoverenskomst er helt grundlæggende for at sikre jer bedst muligt – og imødekommende eventuelle fremtidige konflikter. Vil I vide mere om samejeoverenskomster, kan du læse mere om det her.

Kontakt os

Lever du og din partner i et papirløst forhold og tilgodese hinanden mest muligt, er I velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99. Vi er dine lokale advokater i Ringkøbing, Skjern og omegn.

Skulle det være tilfældet, at du og din partner er gået hvert til sit, eller der er sket et dødsfald, står vi også klar til at hjælpe.