Mangler ved fast ejendom – sælgers oplysningspligt

Sagen kort

Vi har for kort tid siden repræsenteret et par, som havde købt deres første hus.

Kort efter overtagelsen modtog parret et brev fra kommunen om et orienteringsmøde vedrørende et større byggeri. Projektet grænsede helt op til grunden, og kom tilmed til at inddrage en del af haven.

Køberne blev overraskede over brevet, da de intet havde hørt om det forestående byggeri, inden de købte ejendommen. Sælgerne afviste, at de havde kendskab til projektet. Dette undrede dog køberne, som kunne forstå, at projektet havde været undervejs i årevis.

På dette stadie rettede parret kontakt til os. Vi rettede på vegne af køberne henvendelse til de relevante myndigheder i projektet. Det viste sig, at der to år forinden salget var sendt et høringsbrev ud til samtlige huse på vejen, der var involveret. Vi fik tilsendt en kopi af brevet fra en involveret myndighed.

Vi satte samtidigt vores klient – køberne – i gang med at kontakte naboerne for at høre, om nogen havde talt med sælgerne om byggeriet. Det viste sig, at det var der en, som havde.

Sagens resultat

Vi stævnede herefter sælgerne med påstand om, at de havde holdt væsentlige forhold skjult for køberne i forbindelse med salget. Juridisk havde sælgerne ikke opfyldt sin loyale oplysningspligt.

Under sagen vurderede en ejendomsmægler, at det kommende byggeri vil forringe ejendommens værdi med ca. 250.000, svarende til 12,5 % af købesummen.

Da det var bevist, at ejendommens værdi var forringet, at sælgerne i forbindelse med købet havde fortiet væsentlige oplysninger, og køberne ikke samtidigt var vidende om det kommende byggeri, fik vores klienter medhold. Sælgerne skulle således betale vores klient kr. 250.000.

Hvad skal man som køber og sælger være opmærksom på, når man handler hus?

Dommen understreger, at man som sælger skal oplyse om alle væsentlige forhold i forbindelse med et salg af sin ejendom.

Er man sælger kan man blive hængt op på sine undladelser bagefter, hvis køber kan bevise, at sælger har haft viden omkring forholdet.

Er man køber skal man være bevidst om, at man kan rette et krav mod sælger, hvis sælger har fortiet væsentlige oplysninger.

 

Har du spørgsmål relateret til din bolig, et kommende køb/salg af en fast ejendom eller mangler vedrørende udført arbejde, så kontakt en af vores advokater på området.