Hvad er fælles forældremyndighed?

Uanset om I er gift eller ej, er udgangspunktet, at I, som forældre, har fælles forældremyndighed over jeres barn. Det vil sige, at I skal drage omsorg for jeres barn, og at I skal træffe beslutninger om barnets personlige forhold. Ifølge loven er alle børn under 18 år under forældremyndighed, medmindre barnet har indgået ægteskab.

Forældremyndighed ved skilsmisse/separation/samlivsophævelse

Er I blevet skilt eller flyttet fra hinanden, vil den fælles forældremyndighed fortsætte. Forældremyndigheden påvirkes dermed som udgangspunkt ikke af, at I går fra hinanden.

Dog kræver fælles forældremyndighed, at I, som forældre, kan samarbejde om barnet og kan blive enige om væsentlige beslutninger, der vedrører jeres barn. Hele formålet med forældreansvarsloven er, at i alle forhold skal hensynet til barnets bedste og barnets trivsel og beskyttelse komme i første række.

Det betyder også, at hvis konflikten imellem jer, som forældre, er nået et sådant niveau, at det ikke længere er til barnets bedste, kan den ene forældre søge om den fulde forældremyndighed over barnet. I sådanne tilfælde vil det være Familieretshuset, der skal kontaktes, hvorefter Familieretshuset vil træffe afgørelse i sagen om, hvorvidt der skal ske ophævelse af den fælles forældremyndighed.

Udfaldet af Familieretshuset afgørelse beror på en konkret vurdering, hvor Familieretshuset vil lægge vægt på, hvordan kommunikationen er imellem jer, ligesom det vil blive taget i betragtning, hvilken konsekvens samarbejdet mellem jer, som forældre, har for barnet. Da udgangspunktet i forældreansvarsloven er, at begge forældre har den fælles forældremyndighed, skal der meget til før, der vil ske en ophævelse, og den fulde forældremyndighed tildeles den ene forælder.

Kontakt os

Hvis du overvejer at søge om den fulde forældremyndighed, anbefaler vi, at du kontakter en advokat, således du kan modtage professionel og juridisk rådgivning i forbindelse med din sag.

Du er meget velkommen til at kontakte os allerede i dag på 97 32 09 99 for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder. Vi er dine lokale advokater i Ringkøbing, Skjern og omegn.