Når du indgår et ægteskab og ikke har oprettet en ægtepagt om særeje, vil der være delingsformue i ægteskabet. Det vil sige, at alt, hvad du ejer skal deles ligeligt mellem dig og din ægtefælde i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Det kan få store konsekvenser, hvis værdien af din virksomhed skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. I virksomheder kan der være bundet store værdier, og derfor kan det være svært at kunne betale din ægtefælle kontant, hvis virksomheden skal indgå i bodelingen. Disse udfordringer med likviditeten kan i sidste ende få betydning for din virksomhed.

Dette er én af grundene til, at du altid, som virksomhedsejer, skal overveje, om der bør oprettes en ægtepagt om særeje, således at virksomheden ikke bliver inddraget i de personlige forhold, der eventuelt sker i dit ægteskab.

Hvis det er tilfældet, at du, som virksomhedsejer, skal skilles fra din ægtefælle, og virksomheden skal indgå i bodeling, vil værdien af virksomheden skulle fastsættes. I forbindelse med denne værdiansættelse vil du have en interesse i, at virksomhedens værdi fastsættes lavest muligt, hvorimod din ægtefælle kan have en anden interesse. Såfremt I ikke kan blive enige, vil det være en udenforstående tredjepart, der værdiansætter virksomheden.

Det er værd at bemærke, at det ikke kun er personligt ejede virksomheder, hvor der kan være et behov for oprettelse af ægtepagter om særeje – det gør sig tilsvarende gældende for at sikre aktier og anparter i selskabet.

Ægtepagt om særeje

Ved oprettelsen af en ægtepagt er det muligt at angive, hvilken formueordning, der skal være gældende i ægteskabet, herunder særeje.

Selve ægtepagten kan både oprettes før og efter indgåelsen af ægteskabet. Ægtepagten skal tinglyses for at være gyldig.

Er der flere ejere i virksomheden, er det også en god idé at overveje oprettelsen af en ægtepagt, da dette kan være en beskyttelse for de øvrige ejere i virksomheden. Dermed kan de øvrige ejere være sikre på, at en skilsmisse ikke går ind og får økonomiske konsekvenser for din økonomi – og have den konsekvens, at en andel af virksomheden skal sælges. Det er således i alle ejeres interesse, at alle medejere i virksomheden opretter en ægtepagt.

Kontakt os

Er du virksomhedsejer og ønsker at oprette en ægtepagt om særeje – eller blot drøfte mulighederne herfor – er de velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. DitAdvokathus er dine lokale advokater i Vestjylland med kontorer i både Ringkøbing og Skjern.