Hvis du har været ude for en ulykke, har du mulighed for at få personskadeerstatning.

Personskadeerstatning kræver, at din skade kan anerkendes som en personskade. For at få anerkendt en skade, er det vigtigt at have overblik over reglerne inden for område – og have kendskab til dine rettigheder.

Det er vores klare anbefaling, at såfremt du har pådraget din en personskade, at du får bistand fra en kyndig advokat. En advokat vil således kunne hjælpe dig med at bevare overblikket – selv når du synes, det er mest uoverskueligt.

Nedenfor har vi givet dig nogle råd med på vejen, som du skal være særligt opmærksom på, hvis uheldet er ude.

Vigtige råd – hvis du har pådraget dig en personskade

1 – Få oplysninger

Hvis din skade er forårsaget af en ansvarlig skadevolder, skal du få oplysningerne på denne, da dette kan have betydning for din mulighed for personskadeerstatning.

Det kan også være en god idé at få oplysninger på eventuelle vidner.

2 – Dokumentér skaden

Vi anbefaler, at du dokumenterer skaden og tager billeder af ulykkesstedet, når det er muligt.

Sørg også for at få lavet en god beskrivelse af selve situationen. Denne kan være brugbar i en senere erstatningssag.

3 – Kontakt lægen hurtigst muligt

Har du pådraget dig en personskade, er det vigtigt, at du ikke venter med at gå til lægen. Tiden lige efter ulykken er af afgørende betydning for din erstatningssag.

Der har inden for personskadeerstatning udviklet sig en praksis, der gør, at man indenfor 72 timer efter ulykken skal have søgt læge. Hvis du ikke straks efter ulykken har opsøgt egen læge eller skadestuen for at blive undersøgt, kan det have den konsekvens, at der ikke er den fornødne dokumentation for årsagssammenhæng mellem dine gener og ulykken. Dermed risikerer du, at du ikke kan få personskadeerstatning.

4 – Beskriv dine symptomer

Det er dig, der har bevisbyrden for, at du har pådraget dig en personskade. Derfor skal alle dine symptomer fra skaden fremgå af din lægejournal. Derfor kan du bede om at få udleveret din lægejournal, således du kan tjekke, at alle dine gener er beskrevet og nævnt i journalen.

Derudover skal du løbende holde din læge orienteret om dine symptomer – både hvor du oplever dem – og i hvilket omfang.

5 – Anmeld skaden

Din personskade skal anmeldes hurtigst muligt.

Det følger af loven, at et erstatningskrav som udgangspunkt forældes 3 år efter skadens indtræden. Dog er en arbejdsskade alene anmeldt til tiden, når den er anmeldt senest 1 år efter skaden er opstået.

Trods disse forældelsesregler anbefaler vi alligevel, at din skade anmeldes straks, da det kan være sværere at dokumentere årsagssammenhæng jo længere tid, du venter.

Kontakt os

Området inden for personskadeerstatning er et komplekst område med mange regler – og mange faldgruber. Derfor anbefaler vi, at du får juridisk rådgivning i forbindelse med din sag.

Med ditAdvokathus ved din side bliver du vejledt og rådgivet, og dermed sikrer vi, at du er bedst muligt stillet i din sag. Vi tager hånd om din sag og hjælper dig videre. Modsat forsikringsselskaberne – repræsenterer vi dig og dine interesser.

Kontakt os direkte på 97 32 09 99 for en uforpligtende drøftelse af din sag. DitAdvokathus er dine lokale advokater i Vestjylland med kontorer i både Ringkøbing og Skjern.