Positiv afgørelse for klienten i sag om familiesammenføring af barn.   Sagen drejede sig om, hvorvidt klientens barn kunne blive familiesammenført til Danmark eller om pågældende barn måtte blive i hjemlandet.   Sagens baggrund Barnets mor flyttede i 2016 til Danmark og søgte om familiesammenføring af sin søn så snart det var muligt. Sønnen var under 15 år gammel. Det følger af Udlændingelovens § 9, stk. 20, at såfremt barnet er under 15 år, og et af barnets forældre bor i hjemlandet, skal det vurderes, hvorvidt barnet har eller har mulighed for at opnå vellykket integration i Danmark. Omstændighederne i denne sag var således, at moderen var blevet skilt fra drengens far for mere end 10 år siden, da drengen var 2 år gammel. Der havde ikke været kontakt til faderen siden. Moderen og sønnen havde siden boet sammen med moderens forældre (drengens bedsteforældre). Spørgsmålet var nu, hvorvidt drengen og ”en af drengens forældre” (faderen) boede i hjemlandet. På trods af at drengen ikke havde haft kontakt med faderen, siden han var to år gammel og ikke vidste, hvor han boede, eller om han i det hele taget levede, havde Udlændingestyrelsen såvel som Udlændingenævnet fundet, at det ikke var dokumenteret eller sandsynliggjort, at drengen ikke kunne tage ophold hos sin far. Denne afgørelse blev i oktober 2018 indbragt for retten. Rettens dom Retten kom modsat Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet frem til, at moderen havde sandsynliggjort, at drengen ikke kunne tage ophold hos faderen, hvorfor betingelsen i Udlændingelovens § 9, stk. 20 ikke var opfyldt, og hvorfor der af denne grund ikke skulle foretages en integrationspotentialevurdering. Hvad viser dommen? Dommen viser, at det ved familiesammenføring af børn skal vurderes, hvorvidt det pågældende barn har mulighed for at opnå en vellykket integration. Undtagelsen til dette udgangspunkt er, at denne vurdering ikke finder anvendelse, såfremt barnets anden forælder ikke er bosiddende i hjemlandet. Den konkrete sag viser, at såfremt forælderen i hjemlandet ikke er at finde, efter man har forsøgt at finde vedkommende, må dette sidestilles med, at vedkommende ikke er i landet, hvorfor integrationspotentialevurderingen ikke skal foretages.   Står du også overfor en problemstilling indenfor Udlændingeret, kan du med fordel kontakte vores kontor.