Så du også Europa League i går? – læs mere om juraen i Evras karatespark mod fodboldfan

Af Andreas Leidesdorff

Hvis ikke alle fodboldelskere i 1994 vidste, hvem Eric Cantona var, fandt de ud af den 25. januar 1995, da Cantona sparkede en Crystal Palace-fan efter at være blevet sendt ud for en forseelse på banen. Kung fu-sparket, som det efterfølgende blev døbt, medførte efterfølgende en karantæne på 8 måneder.

Den 2. november 2017 blev en fan igen udsat for spark fra en spiller på banen. Efter racistiske tilråb valgte Eric Cantonas landsmand, Patrice Evra, at tage UEFA’s slogan ”Kick Racism Out of Football” på dets ordlyd og placere et spark i hovedet på den råbende fan.

Dette skete under opvarmningen – inden kampen var sat i gang – men på trods heraf modtog Patrice Evra alligevel det røde kort fra dommeren. Evras klub, Olympique de Marseille, måtte dog alligevel gerne stille til start med 11 mand, dog ikke med Evra.

Ud fra et sportsretligt synspunkt er situationen yderst interessant af flere årsager. Dels i forhold til dommerens myndighed med hensyn til at udvise en spiller, inden kampen er fløjtet i gang, dels på grund af et eventuelt strafferetligt efterspil for Evra – for er man som fodboldspiller ”fredet” for straffeloven, bare fordi man befinder sig på fodboldbanen, og hvornår indtræder en sådan beskyttelse i givet fald, og hvornår ophører den?

1) Dommerens sanktionsmuligheder:
Slår man op i FIFA’s Laws of the Game 2017/18, står der følgende om tidspunktet for dommerens beføjelser:

”has the authority to take disciplinary action from entering the field of play for the pre-match inspection until leaving the field of play after the match ends.”

Og videre

“If, before entering the field of play at the start of the match, a player commits a sending off offence, the referee has the authority to prevent the player taking part in the match.

En dommer kan således forhindre en spillers deltagelse i kampen, hvis han inden kampen har begået en såkaldt “sending-off offence”.

Spørgsmålet er så, om et spark mod en fan – det vil sige mod en ikke-aktør i kampen – er omfattet af reglerne I Rule of the Game 2017/18. Det fremgår af Rules of the Game, at ”sending-off offences” bl.a. omfatter:

”Spitting at an opponent or any other person
Violent conduct”

Det fremgår således ikke direkte af ordlyden, at voldelig adfærd mod en udestående person er omfattet. Dette må dog kunne udledes ud fra en fortolkning efter “det mindre i det mere”-princippet, at vold mod tredjeperson også er omfattet, når spyt på tredjeperson er omfattet.

Ud fra ovenstående er der hos undertegnede således ikke tvivl om, at dommerens var i sin ret til at forhindre Evra i at deltage i kampen, selvom episoden skete, før kampen var sat i gang.

2) Strafferetligt efterspil
Mange vil formentlig mene, at det ikke er vold i straffelovens forstand, såfremt en forsvarsspiller fejer modstanderen af banen med en glidende tackling, uanset om tacklingen måtte føre til rødt kort. Ligeledes vil mange være enige i, at der ikke er tale om vold i strafferetlig forstand, når to boksere slår på hinanden i en boksering. Skete en tilsvarende tackling eller et tilsvarende slagsmål i stedet på et værtshus, vil der dog utvivlsomt være tale om vold i strafferetlig forstand.

Afvejningen sker i høj grad med udgangspunktet om accept af risiko samt en afvejning af de faremomenter, der typisk vil være tilknyttet den pågældende sport. Knytnæveslag er derfor accepteret i boksning, men ikke i fodbold.

Når det skal vurderes, om handlingen kan få et strafferetligt efterspil for Evra, må det derfor vurderes, om der er sket en grov overtrædelse af sportens egne regler, og om overtrædelsen har noget med sporten at gøre.

Det er på denne baggrund undertegnedes vurdering, at udvisningen af Evra var berettiget, og at Evra kan se frem til en ikke uvæsentlig karantæne, jf. ovenfor omtalte afgørelse i Cantona-sagen.

Henset til at episoden fandt sted før fodboldkampen, og forurettede var en ikke-aktør på banen, forventer undertegnede desuden, at sparket vil medføre et strafferetligt efterspil for den franske forsvarsspiller.

Der tages forbehold for franske regler, der måtte afvige væsentligt fra de danske.